Header Ads

Header ADS

คเวสโตรประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อธุรกิจเรซินและวัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง (Resins & Functional Materials) จากดีเอสเอ็ม

 คเวสโตรประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อธุรกิจเรซินและวัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง (Resins & Functional Materials) จากดีเอสเอ็ม


โคเวสโตรจะก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกสำหรับการผลิตวัสดุสารเคลือบเรซิน (coating resins) ที่มีความยั่งยืน

 การซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ราว 1 พันล้านยูโรให้กับกลุ่มบริษัท

 การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนที่บริษัทได้วางเอาไว้

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โคเวสโตรประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อธุรกิจเรซินและวัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง (Resins & Functional Materials or RFM) จากบริษัทดีเอสเอ็ม ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติดัตช์ โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการอนุมัติที่เป็นไปตามกฏข้อบังคับภายใต้การลงนามระหว่างโคเวสโตรและดีเอสเอ็มในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการในช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยให้โคเวสโตรสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่การผลิตวัสดุสำหรับสารเคลือบ (coating resins) ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจในการก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกในภาวะตลาดที่กำลังเติบโตในปัจจุบันนี้ อีกทั้ง การรวมธุรกิจ RFM ในครั้งนี้ยังคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้มากถึง 1 พันล้านยูโร และการเพิ่มฐานการผลิตอีกกว่า 20 แห่งสำหรับเครือข่ายการผลิตที่มีอยู่ทั่วโลกอีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.