Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564


สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์      วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564

ข้าวโพด : ราคาลดลง
จากสภาพอากาศที่ดีช่วยเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลดลงจากหาบละ 645 บาท เป็นหาบละ 636 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 575.5 เซนต์/บุชเชล คาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกแถบประเทศอเมริกาใต้ จะมีปริมาณน้ำฝนพัดผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นดินและช่วยการเจริญเติบโตของข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 โดยปัจจุบันเกษตรกรสหรัฐฯ เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทั้งสิ้น 90% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 84% ขณะที่ด้านอุปสงค์มีรายงานคำสั่งซื้อไปยังประเทศเม็กซิโก จำนวน 270,000 ตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.80 บาท ปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลืองจากอเมริกาฤดูกาลปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ที่บราซิลยังคงดีอยู่เช่นกัน โดยปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่วนค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงทรงตัว
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,279.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 376.0 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนเบาบางรอบพื้นที่มิตเวสท์จนถึงสัปดาห์หน้า โดยการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฤดูกาล 2564/65 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทั้งสิ้น 92% ทั่วประเทศ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 93% ด้าน National Oilseed Processors Association (NOPA) รายงานยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crush) ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ 183.993 ล้านบุชเชล ต่ำกว่ายอดการแปรรูปในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาลดลง
ประเทศเปรูออกประกาศโควต้าการจับปลาสำหรับฤดูกาลใหม่แล้ว โดยฤดูกาลใหม่นี้จะเปิดให้จับปลาได้จนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลักยังคงซื้อลดลง ส่งผลให้ราคาปลาป่นทุกเบอร์ปรับลง 1 บาท
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 45.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 39.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 37.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 36.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 418 ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 379 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 378 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,210 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,100 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 19 พฤศจิกายน อยู่ที่กิโลกรัมละ 82-84 บาท
อย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า ขอให้ผู้บริโภคและภาครัฐเข้าใจกลไกตลาด เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงขาดทุนสะสมที่ต้องเผชิญมานานกว่า 3 ปี  จากหลายปัญหา ทั้งน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายแก่ฟาร์มเลี้ยงหมู และโรค PRRS ที่ทำให้แม่พันธุ์หมูเสียหายกว่า 3 แสนตัว หมูขุนเสียหาย 30% โดยเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น และความเข้มงวดด้าน Biosecurity ที่ต้องลงทุนเพิ่มกว่า 300-400 บาท/ตัว
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,500 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
มาตรการเปิดประเทศส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่ดีขึ้น  โดยสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 34 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.80 บาท โดยการบริโภคคึกคักขึ้นจากมาตรการเปิดประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.