Header Ads

Header ADS

เด็กไทยสุดเก่ง ใช้ดาต้าวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาเกษตรกรรมอาเซียน คว้าแชมป์ระดับภูมิภาค การแข่งขัน ASEAN DSE จัดโดยเอสเอพี และ มูลนิธิอาเซียน

 


เด็กไทยสุดเก่ง ใช้ดาต้าวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาเกษตรกรรมอาเซียน

คว้าแชมป์ระดับภูมิภาค การแข่งขัน ASEAN DSE จัดโดยเอสเอพี และ มูลนิธิอาเซียน

  • ทีม Youth Forward จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทีมมัธยมหนึ่งเดียวของการแข่งขัน โชว์ทักษะการใช้ดาต้าวางแผนแก้ปัญหาสังคม ชูโครงการมุ่งลดช่องว่างในกลุ่มคนทำงานภาคเกษตรกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 50,000บาท

กรุงเทพมหานคร, 12 พฤศจิกายน 2564  เอสเอพี เอสอี(NYSE: SAP) และ มูลนิธิอาเซียน ประกาศผลการแข่งขันASEAN Data Science Explorers (ASEAN DSE) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 อันดับ ได้แก่ ทีม จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประเทศไทย,ทีม จากสถาบันเทคโนโลยีคีรีรมย์ ประเทศกัมพูชา และ ทีม จาก มหาวิทยาลัยซันเวย์ ประเทศมาเลเซีย โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์

ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ทีม แสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่นในทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและใช้ดาต้าขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาสังคม ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) เน้นถึงประเด็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและสร้างความยั่งยืน

ทีม Youth Forward ประกอบด้วย นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ และ นางสาวกัญจรีย์ ศุภวิทยา จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประเทศไทย เป็นทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอของทีมนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขีดความสามารถของการทำเกษตรกรรม มุ่งลดช่องว่างในกลุ่มคนทำงานภาคเกษตรกรรม ผ่านการส่งเสริมองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มเกษตรกร วางรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน ตอบสนอง 3  เป้าหมายของ SDGs ได้แก่ SDG 2 – ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), SDG 4 – การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education) และ SDG 8 – การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth).com/img/a/

.com/img/a/

ทีม Youth Forward เผยว่า พวกเรารู้สึกตื่นเต้น และ เป็นเกียรติอย่างมากที่ชนะการแข่งขัน ASEAN DSE ระดับภูมิภาคค่ะ เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยว่าจะได้รับรางวัล การแข่งขันครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าจดจำและมีคุณค่าสำหรับพวกเรามากค่ะ เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน จากข้อมูลที่เราวิเคราะห์พบว่าปัญหาหลักของภาคเกษตรกรรมเป็นเรื่องรายได้ของเกษตรกรในอาเซียน นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่น้อยแล้ว ยังขาดองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้ต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง นำมาสู่ข้อเสนอแนะของเราในการแก้ปัญหา 2 ด้าน คือ 1. สร้างแอปพลิเคชันให้เกษตรกรติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง และ 2. วางแผนสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่กลุ่มเกษตรกรแบบครบวงจร

เราอยากเป็นตัวแทนฝากข้อความถึงเยาวชนไทยและเยาวชนทั่วอาเซียนว่า จงกล้าที่จะลุกขึ้นมาและลงมือทำ อยากให้เพื่อนๆ มาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN DSE ร่วมกันเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้ทุกคนได้รับรู้ แล้วเสียงของพวกเราจะดังขึ้นอย่างแน่นอน เราพร้อมจุดประกายและสร้างพลังตามคำขวัญของอาเซียนที่ว่า เติบโตไปด้วยกันในฐานะประชาคมอาเซียน ประสานรวมเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ และเปลี่ยนแปลงอนาคตของอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน" ทีม Youth Forward กล่าวเสริม

ทีม Team Sprinkle ประกอบด้วย นางสาว Chakriya Suyและ นางสาว Serei Neath Reasey จาก สถาบันเทคโนโลยีคีรีรมย์ ประเทศกัมพูชา คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้นำเสนอไอเดียศูนย์รีไซเคิล เพื่อเป็นโซลูชั่นสำหรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเป้าหมายของ SDGs ได้แก่SDG 8 – การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) และ SDG 11 –เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)

.com/img/a/

ทีม Brain Drain ประกอบด้วย นาย Ryan Kok Lam Liewและ นางสาว Jia Hui Ng จาก มหาวิทยาลัยซันเวย์ ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมในส่วนของ SDG 12 – การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production)

นางสาวเวเรน่า เซียว ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า การแข่งขันASEAN DSE ถือเป็นการวางรากฐานทักษะด้านดิจิทัลที่สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนทั่วอาเซียนรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทางสังคม บ่มเพาะความรู้ทางดิจิทัลด้วยการเสริมทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ ขยายโอกาสไปสู่กลุ่มเยาวชนผู้เปี่ยมไปด้วยศักยภาพของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรแห่งอนาคต และด้วยความร่วมมือของเอสเอพี กับ มูลนิธิอาเซียน เรามุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลาย ผลักดันการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลก สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ดร. หยาง มี เอ็ง กรรมการบริหารของมูลนิธิอาเซียน กล่าวว่ามูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี ต้องการที่จะขับเคลื่อนศักยภาพของเยาวชนในภูมิภาคให้พร้อมสำหรับอนาคต ด้วยการเติมทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้ธีมหลักของการเป็นประธานอาเซียนของบรูไน ในปี 2564 ‘We Care, We Prepare, We Prosper’  โครงการนี้ยังช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงความท้าทายที่คนทั่วทั้งภูมิภาคต้องเผชิญและเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นไปด้วยกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อประชาคมอาเซียน เราหวังว่า ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี จะสามารถสร้างแนวทางให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในอนาคต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนรุ่นต่อไปของเรา”

การแข่งขัน ASEAN DSE ระดับภูมิภาค ประจำปี 2564 มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook ของมูลนิธิอาเซียน โดยมีผู้เข้าชมมากกว่า 2,200 คน สามารถรับชมวิดีโอถ่ายทอดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศย้อนหลังได้ทางลิ้งก์นี้bit.ly/regionalfinal2021  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SAP News Center ติดตามเอสเอพีทางทวิตเตอร์ได้ที่ @sapnews

 

# # #

เกี่ยวกับการแข่งขัน ASEAN DSE

ASEAN DSE เป็นโครงการระดับภูมิภาคโดยมูลนิธิอาเซียนและ เอสเอพี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมและการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในอาเซียน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2560 ASEAN DSE ได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน 24,369 คน อาจารย์2,246 คน จาก สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษากว่า 624 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 135 แห่งในภูมิภาคที่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เยาวชนที่ด้อยโอกาสกว่า 4,000 คนได้รับประโยชน์จากการเปิดใช้งานของโปรแกรมเช่นกัน ASEAN DSEดึงดูดเยาวชนให้พัฒนาโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้แก่ น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (SDG 6) พลังงานสะอาดราคาไม่แพง (SDG 7) งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ( SDG 11),การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12) และClimate Action (SDG 13) โดยใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ SAP Analytics Cloud เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASEAN DSE จากเว็บไซต์ (www.aseandse.org) หรือ Facebook Group

มูลนิธิอาเซียน และ เอสเอพี มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินการแข่งขัน ASEAN DSE 2021 ต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนเยาวชนผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค และสนับสนุนธีมหลักของประธานอาเซียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม คือ “We Care, We Prepare, We Prosper.”

เกี่ยวกับ เอสเอพี (SAP)

ในฐานะบริษัทด้านคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย SAP HANA® เอสเอพี เป็นผู้นำตลาดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นระดับองค์กร ที่ได้ช่วยเหลือองค์กรขนาดต่างๆในทุกอุตสาหกรรมให้สามารถทำงานได้ดีขึ้น โดย77% ของรายได้จากการทำธุรกรรมของโลกนั้นเกิดขึ้นบนระบบของเอสเอพี นอกจากนี้เทคโนโลยีแมชชีน เลิร์นนิ่ง อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงของเอสเอพี ช่วยเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าให้เป็นอินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เอสเอพีช่วยให้ผู้คนและองค์กรเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เราลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างที่ต้องการและต่อเนื่อง ชุดแอพพลิเคชั่นและบริการครบวงจรของเอสเอพี ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและภาครัฐกว่า 25 อุตสาหกรรม สามารถทำกำไร ปรับตัว และสร้างความแตกต่างได้ ด้วยเครือข่ายลูกค้าพาร์เนอร์ พนักงาน และผู้นำทางความคิดที่มีอยู่ทั่วโลก เอสเอพีช่วยให้โลกดำเนินงานได้ดีขึ้นและปรับปรุงชีวิตของผู้คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sap.com  

 

เกี่ยวกับ มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)

หลังจากที่ประชาคมอาเซียนก่อตั้งมาได้ 3 ทศวรรษ บรรดาผู้นำอาเซียนต่างตระหนักได้ว่า การแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก การสร้างจิตสำนึกของความเป็นอาเซียน และการติดต่อสื่อสารกันหว่างประชาชนยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งความวิตกกังวลดังกล่าวส่งผลมีการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 มูลนิธิอาเซียนก่อตั้งโดยอาเซียนเพื่ออาเซียน ด้วยวิสัยทัศน์เพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความมั่งคั่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก อัตลักษณ์ ปฏิสัมพันธ์ และพัฒนาการของประชาชนในอาเซียน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอาเซียนได้ที่ www.aseanfoundation.org

# # #

 

คำแถลงการณ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนของปีพ. ศ. 2538 คำต่างๆ เช่น "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณการณ์" "คาดว่า", "ตั้งใจ" "อาจ" "ควร" และ "จะ" และสำนวนที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเอสเอพี ถือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เอสเอพีไม่มีข้อผูกมัดในการเผยแพร่หรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณชน แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของเอสเอพี จะถูกกล่าวถึงอย่างละเอียดยิ่งขึ้นในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดของเอสเอพี ในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อ SEC ผู้อ่านต้องได้รับการเตือนว่าอย่าให้เชื่อมั่นในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์เหล่านี้เกินควร ซึ่งได้ระบุไว้ในวันที่พูดเท่านั้น

© 2020 SAP SE สงวนลิขสิทธิ์.

SAP และผลิตภัณฑ์และบริการของ SAP อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้รวมถึงโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SAP SE ในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ โปรดดูhttps://www.sap.com/copyright  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและประกาศต่างๆ

หมายเหตุบรรณาธิการ:

สามารถรับชมและดาวน์โหลดฟุตเทจสต็อกขนาดมาตรฐานสำหรับการออกอากาศและรูปภาพไฟล์ดิจิทัลสำหรับประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ www.sap.com/photos โดยคุณสามารถค้นหาไฟล์ภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดสูงตามความเหมาะสมกับช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของคุณ หากต้องการติดตามวิดีโอนำเสนอเรื่องราวในหัวข้อต่างๆ ติดตามได้ที่ www.sap-tv.com จากเว็บไซต์นี้ คุณสามารถฝังวิดีโอลงในเว็บเพจของคุณเองรวมถึงแชร์วิดีโอผ่านลิงก์อีเมลและสมัครรับฟีด RSS จาก SAP TV

 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.