“ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย” จัดโครงการบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้เพื่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

“ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย” จัดโครงการบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้เพื่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

“ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย”  จัดโครงการบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้เพื่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุ  เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย โดย พลตรี ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์             ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัด“โครงการบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้เพื่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุ”  ภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้สำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 คัน  เพื่อมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ   มีอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายอย่างเพียงพอ 

เนื่องจากในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น  ปัญหาที่ตามมาสำหรับผู้สูงอายุคือ สภาวะกระดูกที่มีความเปราะบางลงตามอายุ ปัญหาเรื่องกระดูกในด้านอื่นๆ เช่น กระดูกสันหลังยุบตัว จากโรคกระดูกพรุน กระดูกข้อสะโพกหักที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นต้น รวมทั้งผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยที่มีความไม่สะดวกเกี่ยวกับการเดิน และเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆบางแห่ง อาจมีรถเข็นฯ            ไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการมอบรถเข็นฯเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้ายให้แก่ทางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์  ทำให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร            รศ.ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นาบยสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร           นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์  และตัวแทนโรงพยาบาลที่รับบริจาค ร่วมรับมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้ จำนวน 100 คัน เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุตามโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ในการนำความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรค            ในระบบโครงสร้างของร่างกายให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ราชวิทยาลัยฯขอปวารณาในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในทุกด้าน รวมถึงจะได้มีโครงการอันเป็นประโยชน์                   แก่ประชาชนชาวไทยในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสืบไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad