“นภินทร” มอบนโยบาย ลุยเจรจา FTA ไทย-เอฟตา ไทย-อียู ใช้เวที JTC แก้อุปสรรคค้าขาย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

“นภินทร” มอบนโยบาย ลุยเจรจา FTA ไทย-เอฟตา ไทย-อียู ใช้เวที JTC แก้อุปสรรคค้าขาย

img

“นภินทร” มอบนโยบาย ลุยเจรจา FTA ไทย-เอฟตา ไทย-อียู ใช้เวที JTC แก้อุปสรรคค้าขาย

“นภินทร” มอบนโยบายกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลุยเจรจา FTA ไทย-เอฟตา ไทย-อียู เปิด FTA กับคู่ค้าใหม่ ๆ ใช้เวทีประชุม JTC แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ลงพื้นที่ติวเข้มผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA และร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมการค้าชายแดน หนุนใช้สิทธิประโยชน์ FTA
         
นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายการทำงานให้กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับนายปัญญา ชวนบุญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงาน ว่า ได้สั่งการให้เร่งเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยเฉพาะไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) และการเปิดเจรจา FTA กับคู่ค้าใหม่ ๆ รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) แก้ไขอุปสรรคทางการค้า และการลงพื้นที่ในต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจ สังคม และประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม
         
ทั้งนี้ ยังขอให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานภายในจังหวัด และสมาคมการค้าในต่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ดำเนินการส่งเสริมการค้าขายบริเวณด่านชายแดน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนข้อมูลการค้า การใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ และจัดงานแสดงสินค้าด่านชายแดนของไทย เช่น ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านแม่สาย จ.เชียงราย และด่านในจังหวัดชายแดนภาคใต้       

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้รับนโยบาย และจะเร่งดำเนินภารกิจสำคัญ ได้แก่ การหาข้อสรุป FTA ที่อยู่ระหว่างเจรจา เช่น ไทย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไทย-ศรีลังกา และไทย-เอฟตา และเปิดการเจรจา FTA กับประเทศและกลุ่มประเทศใหม่ ๆ รวมทั้งเจรจาผ่านการประชุม JTC เพื่อสร้างพันธมิตรด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเข้าร่วมประชุมเวทีเจรจาการค้า ทั้ง APEC WTO และ ASEAN อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง FTA ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย การจับคู่เจรจาธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้า FTA Fair และการให้คำปรึกษาด้านการค้าผ่าน FTA / RCEP Center ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด FTA อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad