ไอคอนสยาม มอบสารบำรุงดิน 20 ตันให้กรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สี เขียวอย่างยั่งยืน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ไอคอนสยาม มอบสารบำรุงดิน 20 ตันให้กรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สี เขียวอย่างยั่งยืน


ไอคอนสยาม มอบสารบำรุงดิน 20 ตันให้


กรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูพื้นที่สี


เขียวอย่างยั่งยืน

 

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งมอบสารบำรุงดินจากขยะเศษอาหารให้กับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ตัน เพื่อนำไปใช้ในการดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสารบำรุงดินจากเศษอาหารนั้น เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งกับลูกค้าที่มาใช้บริการและร้านค้าที่อยู่ในโครงการ โดยแบ่งการคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะที่เป็นเศษอาหาร เพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในหลุมฝังกลบของกรุงเทพมหานค ซึ่งปริมาณขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ขยะที่มีปริมาณมากที่สุดคือขยะเศษอาหาร ไอคอนสยามจึงมีแนวทางนำขยะดังกล่าวมาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ นำเศษอาหารมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือสารบำรุงดินผ่านเครื่องจำกัดขยะเศษอาหาร ซึ่งสามารถผลิตได้ปริมาณเดือนละ 2,000 กิโลกรัม หรือ ตัน

 

ทั้งนี้ ไอคอนสยาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และต้องการเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จึงได้นำกลยุทธ์ “ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values)” มาบรรจุเข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจทุกประเภท พร้อมทั้งดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 1.Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า 2.เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular  Economy การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดของเสียที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือ Reduce  หรือนำของเหลือใช้หรือผลิตผลมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจหรือ Reuse  และสุดท้าย Recycle นำของใช้แล้วกลับมาผลิตใช้ไหม่เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด และ 3. Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและเพื่อให้ภาคการผลิตและภาคบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยื


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad