เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ

ปี 2567

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นำโดย นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ, นายไชยยศ เหมะรัชตะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ณ ชั้น 1 อาคารธัญลักษณ์ภาคย์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์  กรรมการ
  2. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์  กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นายไชยยศ เหมะรัชตะ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  4. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
  5. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  6. ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์  กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
  7. นายสัมมา คีตสิน  กรรมการ และกรรมการอิสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad