เออาร์วี – วิศวะฯ จุฬาฯ ยกระดับหลักสูตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เออาร์วี – วิศวะฯ จุฬาฯ ยกระดับหลักสูตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ออาร์วี – วิศวะฯ จุฬาฯ ยกระดับหลักสูตร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2567 – นายปฏิญญา อมรรัตนานนท์ (ที่ จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่ จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงลึกด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน เพื่อส่งต่อนิสิตให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด อาคารวานิช เพลซ อารีย์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

###

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ: รายนามบุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.      อ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.      นายปฏิญญา อมรรัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

3.      ดร.ธนา สราญเวทพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด

4.      ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.      อ.ดร.วริษา ศรีไตรรัตนรักษ์  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.      อ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad