Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 4 รายการ คาดช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ชุมชน


img
“พาณิชย์” ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อีก 4 รายการ “ส้มโอทองดีบ้านแท่น มะขามเทศเพชรโนนไทย มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า โอ่งมังกรราชบุรี” พร้อมเร่งขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดภายในปีนี้ มั่นใจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เพิ่มขึ้น เผยยังจะเดินหน้าช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและทางออนไลน์
         
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพิ่มขึ้นอีก 4 รายการ ได้แก่ ส้มโอทองดีบ้านแท่น มะขามเทศเพชรโนนไทย  มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า และโอ่งมังกรราชบุรี ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยไปแล้วทั้งสิ้น 124 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด เหลือเพียงจังหวัดอ่างทองที่คำขอกลองเอกราช   อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ภายในปีนี้ และจะส่งผลให้ประเทศไทยมีสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครบ 77 จังหวัด
         
“การขึ้นทะเบียน GI จะช่วยคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิเฉพาะของชุมชน มีการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถผลิตได้เฉพาะท้องถิ่น”
         


สำหรับจุดเด่นของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด ส้มโอทองดีบ้านแท่น ปลูกในเขตพื้นที่อ.บ้านแท่น ของจ.ชัยภูมิ เป็นส้มโอพันธุ์ทองดี เปลือกบาง เนื้อฉ่ำไม่แฉะ รสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวไม่ขมและซ่า

มะขามเทศเพชรโนนไทย มีลักษณะเด่น คือ ฝักใหญ่ เนื้อกรอบ สีขาวขุ่นปนชมพู รสชาติหวานมัน ปลูกในพื้นที่อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา โดยการขึ้นทะเบียน GI ทำให้ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 6 รายการ เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงราย

มะพร้าวน้ำหอมบางคล้า ปลูกในพื้นที่อ.บางคล้า อ.คลองเขื่อน และอ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีลักษณะผลเล็กยาวรี ผิวเปลือกมีสีเขียวอมเหลือง เนื้อมะพร้าวมีสีขาวขุ่น น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย รสชาติหวานเด่น

โอ่งมังกรราชบุรี เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากดินเหนียวสีน้ำตาลแดง สลับจุดขาวหรือดินสีมันปูที่พบในเขตพื้นที่อ.เมืองราชบุรีและอ.เมืองโพธาราม จ.ราชบุรี ทั้งประเภทเคลือบและไม่เคลือบด้วยน้ำเคลือบขี้เถ้า มีการตกแต่งลวดลายเป็นลายมังกรหรือลายอื่นๆ ผลิตตามขั้นตอนดั้งเดิมแบบจีนที่ถ่ายทอดกันมาผนวกกับภูมิปัญญาของคนราชบุรี จึงทำให้โอ่งมังกรราชบุรีมีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น เชิญผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน GI Market การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และในลำดับถัดไป จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้และการดำเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก่อนที่จะเข้ามาช่วยดูแลและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.