Header Ads

Header ADS

19 ภาคีเกษตร หนุน เฉลิมชัย ศรีอ่อน โต้กลับมนัญญา สารกลูโฟซิเนต สารชีวภัณฑ์ปลอดภัยจริงหรือ ร้อง สธ.หยุดนำเข้าสินค้าต่างประเทศที่มีการใช้พาราควอต เพื่อสุขภาพคนไทยไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.