Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด


 เมืองไทยประกันชีวิต ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

 

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 - 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด (สำหรับสมาชิกและครอบครัว) โดยคุ้มครองการเสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.