Header Ads

Header ADS

#เรียนต่อที่ไหนดี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO #เรียนต่อที่ไหนดี มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO ตั้งแต่วันนี้ -15 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกำหนดการ วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 - 23กุมภาพันธ์ 2564 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ :http://admission.bsru.ac.th/

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998 หรือ เว็บไซต์WWW.BSRU.AC.TH

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.