Header Ads

Header ADS

งานแสดงภาพยนตร์รัสเซียรอบพิเศษเรื่อง “Letters of Happiness” (จดหมายแห่งความสุข)

พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับ นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดงานแสดงภาพยนตร์รัสเซียรอบพิเศษเรื่อง "Letters of Happiness" (จดหมายแห่งความสุข) ภาพยนตร์สุดอบอุ่นส่งท้ายปี เรื่องราวความรักและมิตรภาพ ส่งผ่านจดหมายแห่งความสุข โดยมี ร.อ.ภักดี ผ่องใส ผู้บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, ปัทมวดี เสนาณรงค์, วิชชุดา ลีนุตพงษ์, จรสพรรณ สวัสดิวัฒน์ และ นาขวัญ รายานนท์ มาร่วมงานด้วย ณ โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซีเนคอนิค


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.