Header Ads

Header ADS

โคคา-โคล่า จับมือ อินโดรามา เวนเจอร์ส และแทรชลัคกี้ ส่งมอบชุด PPE ส่งมอบชุด PPEให้แก่สำนักงานสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  


โคคา-โคล่า จับมือ อินโดรามา เวนเจอร์ส และแทรชลัคกี้ ส่งมอบชุด PPE ส่งมอบชุด PPEให้แก่สำนักงานสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และ Trash Luckyส่งมอบชุด PPE ที่ผลิตจากเส้นใยรีไซเคิล 100% จำนวน1,500 ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ชุด PPE ดังกล่าวมีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน สามารถกรองอนุภาคขนาดเดียวกันกับโคโรน่าไวรัสได้ เหมาะสำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีระดับความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่มากถึง 20 ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.