Header Ads

Header ADS

Vertiv เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลฉบับแรก

Vertiv เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล                                                       ฉบับแรก

ในรายงานกล่าวถึงความมุ่งมั่นของ Vertiv ในการประหยัดพลังงานและน้ำ นโยบาย DE&I และกิจกรรมด้าน ESG

ประเทศไทย [7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565] – วันนี้ Vertiv (NYSE: VRT) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่นความต่อเนื่องที่สำคัญระดับโลกได้เริ่มเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, and Governance) ฉบับแรก ถือเป็นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม ESG ที่เปิดเผยสู่สาธารณชนครั้งแรกของบริษัท

รายงานของ Vertiv ฉบับนี้ยังได้สรุปแนวทางการประหยัดพลังงานและน้ำ รวมถึงนโยบายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (DE&I: Diversity, Equity and Inclusion)  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG  โดยเนื้อหาในรายงานยังเสมือนเป็นบรรทัดฐานของการดำเนินงานในองค์กรในอนาคตอีกด้วย

คุณร็อบ จอห์นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Vertiv กล่าวว่า ทุกคนทราบดีว่าการเชื่อมต่อนั้นสำคัญกับชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจโลกมากแค่ไหน รวมถึงโลกของเราก็ยังกระหายข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชั่นของเราได้ช่วยให้ระบบข้อมูลเปิดและเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน เราก็ยังตระหนักถึงผลกระทบในปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความสำคัญให้มากกว่าเดิม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ เราก็กำลังค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความสำคัญอีกด้วย”

คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ Vertiv ประกอบไปด้วยผู้นำระดับอาวุโสจากในองค์กร กำลังผลักดันให้เกิดการประเมินประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนทั่วทั้งบริษัท โดยในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้

  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่และรุ่นอัปเกรดที่มีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานและน้ำสูง โดยผลิตภัณฑ์อีกหลายรุ่นยังมีแผนจะทยอยวางจำหน่ายในทั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และในอีกสองสามปีต่อจากนี้
  • การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มุ่งให้ความสำคัญด้านการประหยัดพลังงานและการปล่อยมลพิษของดาต้า เซ็นเตอร์ ได้แก่ โครงการ EcoEdge PrimePower Project (E2P2),  Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), European Data Centre Association (EUDCA) และ RISE Partnership Program.
  • การตรวจสอบภายใน Scope ที่ 1 และ 2 เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปรับปรุงเพื่อช่วยให้องค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
  • มีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บโดยรวมของหน่วยงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา (TRIR)
  • เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในระดับสากลขององค์กร
  • พนักงานสตรีหลายท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารภายในช่วงสองปีที่ผ่านมา รวมถึงคุณ Sheryl Haislet ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และคุณ Stephanie Gill หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายอีกด้วย

คุณ Anand Sanghi ประธาน ASI (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย) แห่ง Vertiv กล่าวว่า จากการที่เราได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าและพันธมิตรของ Vertiv ทั่วทั้งภูมิภาค เราพบว่าประเด็นด้านความยั่งยืนและการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บริการ และการวางเป้าหมายโดยรวมขององค์กร การเผยแพร่รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นพอดีกับการที่เราได้เคยบอกลูกค้าว่า 'เราได้ยินเสียงของคุณซึ่งนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย”

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ Vertiv.com

# # #

 

เกี่ยวกับ Vertiv

Vertiv (NYSE:VRT)  นำซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบวิเคราะห์ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกันมาใช้เพื่อให้ลูกค้าต่างมั่นใจได้ว่า แอปพลิเคชั่นอันสำคัญยิ่งนั้นจะสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด และเติบโตไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า Vertiv สามารถเอาชนะความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งดาต้า เซ็นเตอร์ เครือข่ายการสื่อสาร รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในทางการค้าและอุตสาหกรรมที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน การระบายความร้อน โซลูชั่นแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน IT และบริการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ระบบคลาวด์จนถึงเอดจ์ของเครือข่าย  Vertiv มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพนักงานประมาณ 24,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 130 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเนื้อหาข่าวล่าสุด สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ Vertiv.com

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตภายใต้การตีความตามกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตที่ระบุไว้ในที่นี้ ผู้อ่านจะได้รับการอ้างอิงถึงสิ่งที่ Vertiv ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสที่ตามมาในแบบฟอร์ม 10-Q เพื่ออธิบายเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงอันสำคัญเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ อันเกี่ยวโยงกับ Vertiv  ทั้งนี้การดำเนินงานของ Vertiv ไม่มีภาระผูกพันและปฏิเสธข้อผูกมัดใดๆ อย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคต ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุอื่นๆ ใดก็ตาม

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.