True IDC ก้าวสู่การเป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวแถวหน้าของไทย พร้อมผนึกกำลัง Altervim ติดตั้งโซลาร์เซลส์เต็มรูปแบบ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

True IDC ก้าวสู่การเป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวแถวหน้าของไทย พร้อมผนึกกำลัง Altervim ติดตั้งโซลาร์เซลส์เต็มรูปแบบ


    True IDC ก้าวสู่การเป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวแถวหน้าของไทย  พร้อมผนึกกำลัง Altervim ติดตั้งโซลาร์เซลส์เต็มรูปแบบ

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี ผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ของประเทศไทย ประกาศจุดยืนการเป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวแถวหน้าของไทยจากการบูรณาการพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิมของดาต้าเซ็นเตอร์เข้ากับระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดภายใต้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อขานรับและผลักดันนโยบายภาครัฐด้านพลังงานที่กำหนดการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศให้เพิ่มมากกว่า 30% ในปี 2573 โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางการพัฒนาความยั่งยืนของทรู ไอดีซี หลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact Network) ในปี 2564

โครงการพลังงานสะอาดของทรู ไอดีซีมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการใช้ไฟฟ้าของดาต้าเซ็นเตอร์จากแหล่งไฟฟ้าเดิมและปรับใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดการเผาไหม้ของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ลดคาร์บอนฟุตปริ้น ลดการเกิดสภาวะเรือนกระจก และสะสมคาร์บอนเครดิตตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการทั้งหมด 20 ปี โดยทรู ไอดีซีได้จับมือผู้ให้บริการด้านพลังงานสะอาดอย่างบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด เพื่อร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีโซล่าร์เซลล์ที่กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1 เมกะวัตต์สูงสุด (Megawatt Peak: MWp) สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับดาต้าเซ็นเตอร์ได้ 1,400,000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (Kilowatt Hour: kWh) ต่อปี และคิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 11,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดระยะเวลาโครงการ โดยดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู ไอดีซีจะเริ่มต้นใช้งานพลังงานสะอาดจากโครงการนี้ในการให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ประโยชน์ของโครงการนี้ไม่เพียงส่งเสริมธุรกิจของทรู ไอดีซีเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนประเทศไทยด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวโดยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแล้วปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานที่เป็นผลผลิตภายในประเทศ เพิ่มการจ้างงานตลอดจนกระจายรายได้ไปสู่ประชากรไทยและธุรกิจไทยอีกด้วย

นายธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ของทรู ไอดีซี เผยว่า “ทรู ไอดีซีตระหนักดีกว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของเราเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตดิจิทัลในปัจจุบันที่หลายองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศต่างเข้ามาใช้บริการ จึงต้องการผลักดันเรื่องความยั่งยืนของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางและส่งมอบแรงบันดาลใจด้านความความยั่งยืนไปจนถึงองค์กรต่าง ๆ จนถึงผู้ใช้งานที่อยู่ปลายทาง โครงการนี้เป็นก้าวสำคัญก้าวใหญ่ของทรู ไอดีซี หลังจากที่เราให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มาแล้วถึง 2 ทศวรรษ เราต้องการให้อีก 2 ทศวรรษถัดไปเป็นการเดินทางที่เราจะสามารถเปลี่ยนการให้บริการของเราให้เป็นดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ให้อินเทอร์เน็ตและคลาวด์ไทยเพื่อสร้างความร่วมมือกับกลุ่มสมาชิกที่จะผลักดันการใช้พลังงานสะอาดให้แพร่หลายและสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศได้”

นายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของอัลเตอร์วิม กล่าวว่า “ทางทีมงานอัลเตอร์วิมมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทรู ไอดีซี ในการริเริ่มดำเนินการด้านการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียว ทั้งนี้โครงการนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการคัดเลือกเทคโนโลยีและงานออกแบบทางวิศวกรรม รวมทั้งงานติดตั้ง การเชื่อมโยงระบบ และการเดินเครื่องระบบผลิตไฟฟ้าในระยะยาวให้ได้ตามมาตรฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำโดยไม่ให้มีการรบกวนการทำงานของบริการดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ซึ่งต้องการความเสถียรของระบบในขั้นสูงสุดตลอดอายุโครงการ 20 ปี โดยทางทีมงานอัลเตอร์วิมได้นำประสบการณ์ในการจัดการพลังงานสะอาดในรูปแบบกระจายตัวที่เราลงทุนและให้บริการอยู่จำนวนมากกว่า 2,000 โครงการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาต่อยอดให้กับโครงการของทรู ไอดีซี ในครั้งนี้ รวมทั้งการนำเอาระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการผลิตพลังงานที่ติดตั้งบนคลาวด์ในรูปแบบเรียลไทม์มาใช้ในการบริหารจัดการโครงการในระยะยาวอีกด้วย”

นอกเหนือจากโครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาด ทรู ไอดีซี ยังมีโครงการภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอีกมากมาย เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งคณะทำงานด้านความยั่งยืน การสร้างการตระหนักรู้ภายในและภายนอกองค์กร การออกแบบอาคารสีเขียว การจัดการของเสีย ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น การติดตั้งฉนวนกันความร้อน การใช้นวัตกรรมสเปรย์ไอน้ำ การจัดการอุณภูมิและการหมุนเวียนของอากาศ  การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโซลูชันด้านพลังงานหมุนเวียนใหม่ ๆ ที่สามารถปรับใช้กับดาต้าเซ็นเตอร์ของทรู ไอดีซีได้ เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้ได้ถูกผสานไปกับการให้บริการในปัจจุบันและจะปรับใช้กับการขยายดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

ทรู ไอดีซี ไม่เพียงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ แต่ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยและเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อส่งมอบชีวิตดิจิทัลที่ดีไปได้อย่างยาวนาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad