Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ โชว์ผลงาน “อาฟต้า” ดันการค้าไทย-อาเซียนตั้งแต่เริ่มเปิดเสรีถึงปัจจุบันพุ่ง 976%

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผย “อาฟต้า” ช่วยดันการค้าไทย-อาเซียนนับจากเริ่มเปิดเสรีกันเมื่อปี 35 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 27 ปี พุ่งสูงถึง 976% และกลายเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของไทย ส่วนสินค้าที่ขยายตัวสูงสุด “รถยนต์และส่วนประกอบ” ครองแชมป์ ตามด้วยเม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง และเครื่องสำอาง ด้านการลงทุนเพิ่ม 319%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย จากการเปิดเสรีทางการค้า โดยได้ติดตามการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่ไทยได้ร่วมทำกับอาเซียนตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปี 2562 หรือรวม 27 ปี พบว่าได้ส่งผลดีทำให้การค้าไทยกับอาเซียนเพิ่มขึ้นสูงถึง 976% แยกเป็นการส่งออกเพิ่มขึ้น 1,301% การนำเข้าเพิ่มขึ้น 713% โดยดูลงลึกไปในปี 2535 ก่อนที่ AFTA จะมีผลใช้บังคับ การค้าของไทยกับอาเซียนมีมูลค่าเพียง 10,031 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออก 4,490 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 5,541 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2562 มูลค่าการค้าไทยกับอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 107,928 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออก 62,904 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 45,024 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ดุลการค้ากว่า 17,880 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศอาเซียนที่มีมูลค่าการค้ากับไทยสูงสุด เช่น มาเลเซีย สัดส่วน 21.6% รองลงมาเวียดนาม สัดส่วน 16.3% สิงคโปร์ สัดส่วน 15.3% และอินโดนีเซีย สัดส่วน 15.1%
        
ส่วนสินค้าที่ไทยขอใช้สิทธิส่งออกไปอาเซียนก่อนมี AFTA กับปี 2562 พบว่า รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัวสูงสุด 36,860% รองลงมา คือ เม็ดพลาสติก ขยายตัว 7,246% น้ำมันสำเร็จรูป ขยายตัว 6,575% ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง ขยายตัว 5,594% และเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ขยายตัว 4,854% อัญมณีและเครื่องประดับ ขยายตัว 4,314% เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัว 4,059% เคมีภัณฑ์ 2,675% น้ำตาลทราย 1,896% ประมงและผลิตภัณฑ์ 128%
        
ทางด้านการลงทุน ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน ทำให้ไทยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากนานาประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปี 2535 สถิติการลงทุนโดยตรงสะสมจากต่างประเทศของไทยอยู่ที่ 2,151 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 9,010 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 ขยายตัว 319%

นอกจากนี้ ไทยยังได้ร่วมกับอาเซียนพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น ระบบคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน หรือ NTR ซึ่งรวบรวมข้อมูลอัตราภาษีศุลกากร กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการทางการค้าของสมาชิกอาเซียน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์คลังข้อมูลการค้าไทย www.thailandntr.com และยังเปิดช่องทางออนไลน์ให้นักธุรกิจอาเซียนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับประเด็นอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนร้องเรียนผ่านระบบ ASSIST หรือ ASEAN Solutions for Investments, Services and Trade (www.assist.asean.org) ด้วย

สำหรับความตกลง AFTA ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ได้ตกลงเปิดตลาดการค้าสินค้าระหว่างกัน ตั้งแต่ปี 2536 โดยสมาชิกได้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกันแล้วเกือบทุกรายการสินค้าแล้ว ยกเว้นบางรายการเท่านั้น โดยในส่วนของไทยยังคงเก็บภาษีศุลกากรกับเนื้อมะพร้าวแห้ง เมล็ดกาแฟ ไม้ตัดดอก และมันฝรั่ง อยู่ที่ 5%

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.