Header Ads

Header ADS

ไม่ทอดทิ้งกัน!! ซีพี สิงคโปร์ ร่วมกับพันธมิตร มอบอาหารช่วยพี่น้องชาวไทยฝ่าโควิด-19

 


ไม่ทอดทิ้งกัน!!  ซีพี สิงคโปร์ ร่วมกับพันธมิตร มอบอาหารช่วยพี่น้องชาวไทยฝ่าโควิด-19

นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ รับมอบผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่แข็ง จาก ซีพี สิงคโปร์ ภายใต้โครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ดำเนินการโดยภาคเอกชนไทยในสิงคโปร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ นำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จัดทำเป็นถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนางกุลภา ศรีประทักษ์ ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เร็วๆ นี้ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์./

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.