Header Ads

Header ADS

BROOK X CoinMarketCap เสริ์ฟความรู้โลก Digital Asset

  BROOK X CoinMarketCap เสริ์ฟความรู้โลก Digital

 Asset  


BROOK จับมือกับ CoinMarketCap เว็บไซต์ให้บริการด้านข้อมูล

เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ 1ของโลก ร่วมเพิ่มเติมข้อมูล

ด้าน Digital Asset ในการให้นิยามและบัญญัติศัพท์ใหม่เพื่อ

สร้างความเข้าใจแก่นักลงทุนทั่วโลก โดยผู้บริหาร วริศ บูลกุล

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล บมจ.บรุ๊คเคอร์

 กรุ๊ป เผยว่า BROOK ได้ช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมเกี่ยวกับคำ

ศัพท์ในโลกคริปโทฯไปแล้วหลายคำ พร้อมเพิ่มคำนิยามศัพท์ใหม่

ของโลกดิจิทัลแอสเสทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยความร่วม

มือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยใน

โลกคริปโทเคอร์เรนซีว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกับการพัฒนา

คลังความรู้โลกใหม่ นับเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนหลายร้อยล้าน

คนต่อปีที่ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องด้วย CoinMarketCap ผ่านทาง

เว็บไซต์  coinmarketcap.com  แอปพลิเคชัน Blogและ Social

 Media  ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.