Header Ads

Header ADS

ภาครัฐ-องค์กรธุรกิจ-เอกชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020



ภาครัฐ-องค์กรธุรกิจ-เอกชน แถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 พร้อมเปิดเวทีเสวนา "การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล"


ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  (คนกลาง) นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ที่สามขวามือ)นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (ที่สองซ้ายมือ) นายนพดล ศรีพัฒนพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (คนแรกซ้ายมือ) ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  (ที่สองซ้ายมือ) พร้อมด้วยนางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (คนแรกขวามือ) ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 งานแสดงสินค้าแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดของไทยและเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของเอเชีย พร้อมเปิดเวทีเสวนา "การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล" โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย(ที่สามขวามือ) เป็นประธานเปิดงานฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.