ยูนิเซฟประกาศ 7 วาระเพื่อเด็กสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย และเรียกร้องให้พรรคการเมืองมุ่งสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อเด็กทุกคน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

ยูนิเซฟประกาศ 7 วาระเพื่อเด็กสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย และเรียกร้องให้พรรคการเมืองมุ่งสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อเด็กทุกคน

  

ยูนิเซฟประกาศ 7 วาระเพื่อเด็กสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย

และเรียกร้องให้พรรคการเมืองมุ่งสร้างโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อเด็กทุกคน

กรุงเทพฯ มีนาคม 2566 - วันนี้องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ประกาศ 7 วาระเพื่อเด็กสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทยที่กำลังจะมาถึง โดยเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้มีอำนาจตัดสินใจมุ่งมั่นทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนในประเทศไทยจะมีโอกาสที่เท่าเทียมในการมีชีวิตที่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตและประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ

 

วาระทั้ง ข้อนี้ระบุอยู่ในเอกสาร 7 ข้อเรียกร้องจากยูนิเซฟสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์พร้อมสถิติและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย การศึกษา นโยบายสังคม การพัฒนาวัยรุ่น เด็กพิการ ความปลอดภัยในโลกออนไลน์และการคุ้มครองเด็ก ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการแก้ปัญหาอย่างจริงจังจากผู้กำหนดนโยบาย โดยทั้ง 7 วาระแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

วาระที่ 1 บริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพในราคาเข้าถึงได้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีทุกคน

วาระที่ 2 พลิกโฉมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วาระที่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า

วาระที่ 4 พัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การทำงาน หรือการฝึกอบรม (NEET)

วาระที่ 5 บริการที่ครอบคลุมสำหรับเด็กพิการ

วาระที่ เสริมสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์สำหรับเด็ก

วาระที่ 7 เพิ่มการลงทุนในการพัฒนากำลังคนด้านสังคมสงเคราะห์

 

ยูนิเซฟระบุว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนกว่าเดิมเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีอัตราการเกิดลดลงเรื่อย ๆ โดยอัตราการพึ่งพิงของประเทศไทยจะสูงเกินกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2588  นั่นหมายความว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีทักษะและสรรพกำลังที่จำเป็นในการนำพาประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน สงบสุขและเท่าเทียมในอนาคต

 

นางคยองซอน คิม ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงคือโอกาสสำคัญของประเทศไทยที่จะกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตที่เท่าเทียมและเจริญรุ่งเรือง โดยเป็นอนาคตที่เด็กทุกคนจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหน การพัฒนาเด็กถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในยามที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เมื่อเราพูดถึงอนาคตของประเทศ ไม่มีใครสำคัญไปกว่าเด็กอีกแล้ว ดังนั้น เราต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สูญเปล่าสำหรับเด็ก 13.7 ล้านคนในประเทศไทย ถึงเวลาที่พวกเราทุกคนรวมถึงพรรคการเมืองทุกพรรคและผู้มีอำนาจตัดสินใจ ต้องร่วมกันยืนหยัดและแสดงมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการสร้างอนาคตที่สดใสและเท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคน”

###

อ่านรายละเอียด 7 ข้อเรียกร้องจากยูนิเซฟสำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทยภาษาไทย /  ภาษาอังกฤษ    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad