สปริงแอร์ไลน์ วางแผนเพิ่มเที่ยวบินไทย-จีนถึง 82 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สปริงแอร์ไลน์ วางแผนเพิ่มเที่ยวบินไทย-จีนถึง 82 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

 สปริงแอร์ไลน์ วางแผนเพิ่มเที่ยวบินไทย-จีนถึง 82 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 เข้าสู่ฤดูการบินฤดูร้อน สปริงแอร์ไลน์ในเส้นทางระหว่างไทย-จีน ก็มีการ เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ก่อนหน้านี้สปริงแอร์ไลน์เป็นผู้นําในการกลับมาเปิดเที่ยวบินและยังเปิดเส้นทางบินตรงจากภูเก็ต เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ สู่ 9 เมืองสำคัญในประเทศจีน ในฤดูการบินใหม่นี้ยังจะมีการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯเฉิงตู ทั้งยังมีการเพิ่มเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ-เจียหยาง และกรุงเทพฯ-หนิงโปอีกด้วย ปัจจุบันเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของสปริงแอร์ไลน์จากประเทศไทยไปยังประเทศจีนมีแผนที+จะเพิ่มจํานวนเป็น 82 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 

 คุณจาง อู่อัน โฆษกประจำสายการบินสปริงแอร์ไลน์กล่าวว่า ในเดือนมกราคม 2566 มาตรการป้องกันโรคระบาดได้มีการปรับลดลง ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศแรกที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้มีการเดินทางออกนอก ประเทศแบบหมู่คณะได้ ประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างรวดเร็ว สปริงแอร์ไลน์เป็นผู้นําในการฟื้นฟูและเปิดเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยัง กวางเจา หนานหนิง ซีอัน หนิงโป หนานชาง หลานโจว เจียหยาง และมีออกเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังกวางเจา และเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งยังเพิ่มความถี่ในเที่ยว

บิน กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และภูเก็ต-เซี่ยงไฮ้ ทำให้มีเที่ยวบินถึง 62 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ซึ่งมี Load factor เฉลี่ยอยู่ที่ 95% ใน ครั้งนี้ยังมีการกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯบินตรงสู่เมืองเฉิงตู เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการด้านการ เดินทางของผู้โดยสารทั้งสองเมือง และในอนาคตเนื่องจากความต้องการของผู้โดยสารที+มีเพิ่มขึ้น สปริงแอร์ไลน์ยังมี แผนที่จะเพิ่มความถี่เที่ยวบินกรุงเทพฯ-หนานหนิง และเที่ยวบินตรงระหว่างจีน-ไทยอีกหลายเส้นทาง 

 สำหรับเที่ยวบินกรุงเทพ-เฉิงตูที่จะกลบัมาให้บริการในวันที่ 26 มีนาคม 2566 นี้จะมีให้บริการทุกวัน ซึ่งจะ ใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 มีจํานวนที่นั่ง 180-186 ที่นั่ง และแอร์บัส A321 มีจํานวนที่นั่ง 240 ที่นั่งในการให้บริการ ปัจจุบันผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเที่ยวบินและราคาตั๋วโดยสารได้แล้วที่เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของสายการบิน สปริงแอร์ไลน์ 

      

  สายการบินสปริงแอร์ไลน์ เป็นหนึ่งในสายการบินเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยมีเป้าหมายว่า “อยาก ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้มากขึ้น” โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมหานครเซียงไฮ้ มีฐาน ปฏิบัติการอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศจีนทั้งในเมืองกวางเจา เซิ่นหยาง สือเจียจวง เซิ่นเจิ้น หยางโจว หนิงโป หลานโจว เจียหยาง และยัมีฐานปฏิบัติการในประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันมีฝงูบิน 116 ลาํ มี เสน้ทางบินรวม 320 เสน้ทาง ให้บริการผู้โดยสารรวม 21 ล้านคนต่อปี และยังเป็นสายการบินเอกชนจีนรายแรกที่ ได้รับเกียรติรางวัลระดับสูงด้านความปลอดภัยจากสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน และยงัเป็นสายการบิน เดียวที่ได้รับรางวัลระดับ A ทั้งหมดในสี่มาตรฐานรวมถึง 1) ความปลอดภัย 2)ความตรงต่อเวลา 3)ปฏิบัติการ และ 4) การบริการของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad