สิงห์ เอสเตท คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company 2 ปีซ้อน ชูจุดเด่นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวคิด “Sustainable Diversity” มุ่งสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

สิงห์ เอสเตท คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company 2 ปีซ้อน ชูจุดเด่นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวคิด “Sustainable Diversity” มุ่งสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

01_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97

สิงห์ เอสเตท คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company 2 ปีซ้อน ชูจุดเด่นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวคิด “Sustainable Diversity” มุ่งสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (SET: S) บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก นำโดย คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BrandAge ที่รวบรวมผลสำรวจสุดยอดองค์กรแห่งปีในด้านต่าง ๆ โดยสิงห์ เอสเตทได้รับการโหวตคะแนนสูงสุดในด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) เป็นปีที่ 2  ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกบ้าน ลูกค้าสำนักงานหรือนิคมอุตสาหกรรม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงแรมในเครือ รางวัลนี้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องยืนยันได้ว่าสิงห์ เอสเตทเป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

คุณฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S กล่าวถึงการรับรางวัลในครั้งนี้ว่า ตลอดกว่าสิบปีที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ Entrusted and Value Enricher ที่มุ่งสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืน ในการสร้างความหลากหลายของธุรกิจและพัฒนาโครงการพร้อมการบริการอย่างครอบคลุมภายใต้หลัก ESG ประกอบไปด้วย ธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential) ธุรกิจโรงแรม (Hospitality) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า (Commercial) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (Industrial Estate) เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่น่าจดจำและส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนหลักธรรมาภิบาล ผ่านแนวคิด Sustainable Diversity ที่จะช่วยสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนข้อพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นของสิงห์ เอสเตท กับความตั้งใจในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช่แค่นโยบายหรือหลักการ แต่เป็นการลงมือทำจริงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และวัดผลได้ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนที่อยู่ใน Ecosystem ของ 4 ธุรกิจของเราที่แตกต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงมาโดยตลอด

สิงห์ เอสเตท คว้ารางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company 2 ปีซ้อน<br>
ชูจุดเด่นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวคิด “Sustainable Diversity”<br>
มุ่งสร้างความหลากหลายที่สมดุลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การได้รับรางวัล 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BrandAge 2 ปีซ้อน ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์ในการเดินหน้าดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจด้าน Sustainability จนลูกค้าสามารถจับต้องได้และเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยมอบความไว้วางใจให้เราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ดิฉันในนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สิงห์ เอสเตท ขอขอบคุณรางวัลแห่งความเชื่อมั่นนี้ ที่นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคน คุณฐิติมา กล่าวเสริม

โดยในอนาคต สิงห์ เอสเตท ยังคงตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนของการลงทุนอย่างมีศักยภาพ พร้อมสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซ ภายใต้ปรัชญา “Go Beyond Dreams” ผ่านโครงการคุณภาพระดับ “Best-in-Class” ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad