เอ็นไอเอขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน “องค์การมหาชน” ที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุด พร้อมมุ่งมั่นสู่องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอ็นไอเอขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน “องค์การมหาชน” ที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุด พร้อมมุ่งมั่นสู่องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

เอ็นไอเอขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน “องค์การมหาชน” ที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุด พร้อมมุ่งมั่นสู่องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

เอ็นไอเอขึ้นแท่นนัมเบอร์วัน “องค์การมหาชน” ที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุด พร้อมมุ่งมั่นสู่องค์กรหลักในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ

          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA คว้าคะแนนอันดับที่ 1 ด้านภาพลักษณ์องค์กร จากการจัดอันดับ Thailand's Most Admired Company 2019 หรือสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ประเภท "องค์การมหาชน" พร้อมด้วยคะแนนอันดับที่ 1 ในอีก 3 มิติได้แก่ มิติด้านนวัตกรรม มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ในภาพรวมยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์การมหาชนที่มีสมรรถนะการทำงานที่ดีเยี่ยม อันดับที่ 2 ที่ครองใจกลุ่มผู้บริโภคและประชาชน

          ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุด NIA ได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์การมหาชน ที่มีคะแนนด้านภาพลักษณ์องค์กร (Image) สูงเป็นอันดับที่ 1 จากการประกาศอันดับ Thailand's Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค โดยยังได้คะแนสูงสุดอีก 3 จาก 6 มิติ ได้แก่ มิติด้านนวัตกรรม (Innovation) มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) นอกจากนี้ยังมีมิติอื่นๆที่ทำคะแนนได้ดีเช่นกัน ได้แก่ มิติด้านบริการ (Service) ที่อยู่ในอันดับที่ 7 และมิติการประกอบธุรกิจและความสำเร็จ (Business Performance) ที่อยู่ในอันดับที่ 5
          สำหรับภาพรวมขององค์การมหาชนที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะด้านการทำงานยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้แก่ อันดับที่ 1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) อันดับที่ 2 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และอันดับที่ 3 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเอ็นไอเอถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริโภคและประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะในแง่ของการพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมระบบนวัตกรรมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบรรลุเป้าหมาย และนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมในระดับนานาชาติได้ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับดังกล่าวเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือที่การันตีได้ว่าเอ็นไอเอสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และเป็นองค์การมหาชนที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมในระดับที่ดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับ โดยก้าวต่อไปนั้น ตั้งเป้าไว้ว่าจะมุ่งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมทางนวัตกรรมภายในระบบนวัตกรรมแห่งชาติให้โดดเด่นมากกว่าเดิม
          ทั้งนี้ Thailand's Most Admired Company 2019 หรือสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค เป็นผลสำรวจนี้และงานวิจัยที่ทำขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องความเชื่อถือขององค์กรหรือบริษัทในเรื่องการมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar หรือกลุ่มพนักงานออฟฟิศ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
          สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ facebook.com/niathailand

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad