ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชี้ตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายปรับตัว สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชี้ตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายปรับตัว สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ

ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยชี้ตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายปรับตัว สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจ


นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลาดคอนโดมิเนียมในบริเวณสุขุมวิทตอนปลายอยู่ในช่วงชะลอตัว ทั้งในแง่อุปทานและอุปสงค์ โดยผู้ประกอบการต่างชะลอการเปิดตัวโครงการในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยจากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย พบว่า อุปทานของตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ในช่วง 11 เดือนของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 47,927 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 1,788 หน่วย ส่วนอุปทานของตลาดคอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง ในช่วง 11 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนอุปทานทั้งสิ้น 19,312 หน่วย โดยในช่วง 11 เดือนของปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 639 หน่วย การลดลงของอุปทานใหม่ส่งผลให้อัตราการขายคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายมีอัตราการขายที่ปรับตัวสูงขึ้น กล่าวคือ จำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี มีจำนวนหน่วยคอนโดมิเนียมขายไปได้ทั้งสิ้น 43,214 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 47,927 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 90.2 อัตราการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ในอัตราร้อยละ 87 ส่วนจำนวนหน่วยขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง มีจำนวนหน่วยขายไปได้ทั้งสิ้น 15,179 หน่วย จากจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 19,312 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 78.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตราการขายอยู่เพียงร้อยละ 72.4 โดยกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณสุขุมวิทตอนปลายมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยจุดประสงค์ในการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่า โดยผู้ซื้อบางส่วนยังซื้อคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้เพื่อเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน เนื่องจากระดับราคาขายคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้ยังมีราคาที่จับต้องได้และมีแนวโน้มในการปรับราคาขึ้นในอนาคต
อีกทั้งบริเวณสุขุมวิทตอนปลายยังเป็นบริเวณที่มีศักยภาพอันเนื่องมาจากมีการพัฒนาโปรเจ็กยักษ์หมื่นล้านถึง 2 โครงการอันได้แก่ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” และ “แบงค็อค มอลล์” ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการมิกซ์ยูสเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด 40 ไร่ โดยการพัฒนาในเฟสแรกประกอบด้วยตึกสูง 40 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยโครงการเป็นที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นแหล่งช้อปปิ้ง อีกทั้งในเฟสสองยังมีการพัฒนาโรงแรมในโครงการนี้ ส่วนโครงการ “แบงค็อค มอลล์” เป็นโครงการของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีก อันได้แก่ กลุ่มเดอะมอลล์ โดยโครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาด 100 ไร่ คาดว่าพื้นที่ก่อสร้างในการพัฒนาโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 800,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน และโรงแรม หากโครงการขนาดใหญ่ทั้ง 2 โครงการ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในบริเวณสุขุมวิทตอนปลายอย่างแน่นอน
  
กราฟที่ 1
อุปทาน อุปสงค์ และ อัตราการขายคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข พ.ศ.2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่มา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย
 กราฟที่ 2
อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการขาย คอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง พ.ศ. 2553 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่มา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย
ในส่วนของระดับราคาขายยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข มีระดับราคาขายเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมเกรดเอ ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 166,780 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 122,493 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2555 ถึง กลางปี พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 5.9
ส่วนราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดบี ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 100,500 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83,600 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2554 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 2.7
ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดซี ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 68,125 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 57,098 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2554 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 2.6
 กราฟที่ 3
ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข พ.ศ. 2554 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่มา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย
ราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรงมีระดับราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดบี ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 93,459 บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 83,235 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2555 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 6 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 2.05 ส่วนราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเกรดซี ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 62,113บาท/ตารางเมตร ปรับตัวขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 45,571 บาท/ตารางเมตร ค่าเฉลี่ยการปรับตัวขึ้นของคอนโดมิเนียมในบริเวณนี้จากปี พ.ศ. 2554 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยสะสมในการปรับตัวในระยะเวลา 7 ปี (Compound Annual Growth Rate:CAGR) อยู่ในอัตราร้อยละ 5.2
ราคาขายของคอนโดมิเนียมบริเวณนี้มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นอีก เนื่องจากหากเทียบกับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณพระโขนง-อ่อนนุช-ปุณณวิถี-อุดมสุข ระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณนั้นหากเป็นอาคารสูงจะมีระดับราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 138,000 บาท/ตารางเมตร
 กราฟที่ 4
ราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมบริเวณลาซาล-แบริ่ง-สำโรง พ.ศ. 2554 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่มา ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad