ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) และในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562

      ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 3,522,825 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว 71,169 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล (ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเป็นสำคัญ) และรายได้ของกองทุนนอกงบประมาณที่เพิ่มขึ้น 51,285 และ 15,556 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับด้านรายจ่ายมีจำนวนทั้งสิ้น 3,609,521 ล้านบาท สูงกว่า ปีที่แล้ว 168,813 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 86,696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) เกินดุล 62,921 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของ GDP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad