Header Ads

Header ADS

มูลนิธิเอสซีจี เร่งติดเกราะป้องกัน Covid-19 ระลอกใหม่ให้เหล่านักรบ เสื้อขาวมูลนิธิเอสซีจี เร่งติดเกราะป้องกัน Covid-19 ระลอกใหม่ให้เหล่านักรบ

เสื้อขาว

รพ.ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยนวัตกรรมและอุปกรณ์ป้องกันโค

วิด-19

 มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อCOVID-19 แบบเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลโรงพยาบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่(Negative Pressure Isolation Room) สำหรับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือแม้แต่เป็นห้องพักผู้ป่วย โดยสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดต่างๆเช่น หน้ากาก KN95 จำนวน 500 ชุด และชุด PPE จำนวน 200 ชุดรวมมูลค่าทั้งสิ้น 360,000 บาท เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.