Header Ads

Header ADS

สสปน. จับมือ ททท. สร้างความเชื่อมั่น ส่งภูเก็ตคว้าเจ้าภาพงาน TBEX Asia 2021 เปิดมุมมองสู่บล็อกเกอร์ทั่วโลก


 สสปน. จับมือ ททท. สร้างความเชื่อมั่น 

ส่งภูเก็ตคว้าเจ้าภาพงาน TBEX Asia 2021 เปิดมุมมองสู่บล็อกเกอร์ทั่วโลก 

สสปน. และ ททท. ส่งภูเก็ตคว้าเจ้าภาพ TBEX ASIA 2021 สุดยอดงานประชุมเหล่าบล็อกเกอร์จากทั่วโลก โดยมีพ่อเมืองภูเก็ตย้ำความพร้อมเปิดเมืองหลัง โควิด-19 เผยเสน่ห์การท่องเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ โดยหนึ่งในพันธกิจหลักคือการประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลกมาจัดในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมรดกใหม่ทางเศรษฐกิจ (Legacy) โดยเน้นความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน และได้เริ่มดำเนินการผ่านการจัดตั้งสำนักงานประจำภาค 4 แห่ง เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาเมืองจุดหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งการได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Travel Blog Exchange 2021 (TBEX Asia 2021 Thailand) งานที่รวบรวม blogger ชั้นนำจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสที่ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากและมีอิทธิพลระดับโลก และยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทย ถือเป็นการฟื้นฟู และสร้างอนาคตอุตสากรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตามวิถี New Normal ของประเทศไทยหลังประสบโควิด-19

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. กล่าวว่า "ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในเวทีนานาชาติถึงความพร้อมสำหรับรูปแบบการท่องเที่ยวมีความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายขึ้น โดยเห็นได้จากเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของเหล่า Gen Y และ Gen Z ที่ไม่ใช่เพียงการพักผ่อนอีกต่อไป แต่ยังเป็นการเดินทางเพื่อแสวงหาแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และการผจญภัยรูปแบบใหม่ ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก สสปน. ได้หารือร่วมกับ ททท. ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงาน TBEX Asia 2021 ภายใต้หลักแนวคิด Diversity of South: Phuket & Beyond ซึ่งจะเป็นการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นถึงขีดความสามารถในการจัดงานระดับนานาชาติ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของภูเก็ตและเมืองรอบข้างในการเป็นไมซ์ซิตี้” 
นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสริมในประเด็นนี้ว่า “เชื่อว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 แล้วในช่วงปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนั้น การท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและการจัดงานต่างๆ จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน TBEX Asia 2021 ภายใต้แนวคิด Diversity of South: Phuket & Beyond ที่สะท้อนถึงศิลปะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานที่กิจกรรม อาหาร ความเป็นอยู่ในภูเก็ตและภาคใต้ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยภาคใต้ของประเทศไทยนั้นมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่สอดรับกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน (Community-Based Tourism) ได้ไปในเส้นทางที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน สัมผัสวัฒนธรรมอาหารเฉพาะถิ่นของภูเก็ตและภาคใต้ ที่มีเสน่ห์และความหลากหลายไม่เหมือนที่ใด และเนื่องจากเป็นการจัดงานครั้งสำคัญในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ดังนั้น การได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว ณ จังหวัดภูเก็ต จะเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทย และเป็นโอกาสสำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านการนาเสนอภาพลักษณ์เชิงบวกและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในมุมมองที่หลากหลาย”

ทางด้าน นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันความพร้อมของภูเก็ตด้วยเช่นกัน โดยกล่าวว่า “ในฐานะที่จังหวัดภูเก็ตได้เกียรติรับเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดงาน TBEX Asia 2021 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในทุกยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ สำหรับรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการวางรูปแบบการบริหารจัดการรับนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ทางสำคัญคือ ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ สร้างความมั่นใจในการเป็น Safe Destination อีกทั้ง ยังมีมาตรการการคัดกรอง ณ ด่านประจำการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด ด้วยรูปแบบการคัดกรองแบบ Multi Screening Process นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางตรงมาจากต่างประเทศ รวมทั้งการมีธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งที่พักและการบริการทางการแพทย์ ในการรองรับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จึงทำให้มั่นใจว่าสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนทั้งในและต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่มีค่า และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในแผนที่การท่องเที่ยวโลกอีกครั้งอย่างแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจสำหรับสื่อและบล็อกเกอร์ทั่วโลกเพื่อเตรียมตัวเดินทางมาร่วมงาน TBEX Asia 2021 ณ ประเทศไทย ทาง สสปน. ททท. และจังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ‘Media and Blogger Inspection Trip’ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เชิญสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ รวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่นอกเหนือไปจากทะเลและหาดทรายที่สวยงามซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัด อาทิ การได้ลองทานอาหารพื้นถิ่น เยี่ยมชม Street Art ผจญภัยแบบ Adventure รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นกิจกรรมนำร่องพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ก่อนเตรียมพร้อมจัดงาน TBEX Asia 2021 ในปีหน้าที่จะถึงนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.