OR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP วางจำหน่าย ณ “ร้านไทยเด็ด หรือ มุมสินค้าไทยเด็ด” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566

OR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP วางจำหน่าย ณ “ร้านไทยเด็ด หรือ มุมสินค้าไทยเด็ด”

image006-1%5B1%5D

OR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP วางจำหน่าย ณ “ร้านไทยเด็ด หรือ มุมสินค้าไทยเด็ด” ใน พีทีที สเตชั่น และการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ORร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อวางจำหน่าย ณ “ร้านไทยเด็ด หรือ มุมสินค้าไทยเด็ด” และการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายขจร ศรีชวโนทัย  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ งาน “OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายดิษทัต เปิดเผยว่า OR ได้จัดทำโครงการ “ไทยเด็ด” เพื่อสนับสนุนสินค้าดี สินค้าเด็ดทั่วไทย โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำมาจำหน่ายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มุ่งมั่นให้สถานีบริการฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน สู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวคิด “Living Community” ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ OR ยินดีสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีโอกาสทางการตลาดในการเสนอขายสินค้ากับผู้บริโภคให้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยใช้จุดแข็ง คือ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นช่องทางในการนำสินค้า OTOP ที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็น “สินค้าดีสินค้าเด็ด” เพื่อนำไปวางจำหน่าย ณ “ร้านไทยเด็ด หรือ มุมสินค้าไทยเด็ด” ใน พีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมโครงการ


นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของกรมพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำมาต่อยอดโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ที่ พีทีที สเตชั่น ดำเนินการอยู่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDG ในแบบฉบับของ OR ทั้งในด้าน S – SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และ G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด และยังเป็นการส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการให้เติบโตไปพร้อมกับ OR ตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad