สมอ.ประกาศคุมเข้มภาชนะเมลามีน ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2563 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สมอ.ประกาศคุมเข้มภาชนะเมลามีน ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2563

ดีเดย์ 11 ธ.ค. 63 ภาชนะเมลามีนไม่ได้มาตรฐาน ห้ามทำ ห้ามนำเข้า ห้ามขาย  ฝ่าฝืนจับ ปรับ ติดคุก

สมอ.ประกาศคุมเข้มภาชนะเมลามีน ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปต้องมี มอก. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ฝ่าฝืนจับ ปรับ ติดคุก

นายวันชัย  พนมชัย  เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีนจะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการทั้งทำและนำเข้าทุกราย จะต้องขออนุญาตจาก สมอ.ก่อนทำหรือนำเข้า และจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2921-2562 ที่สินค้าทุกหน่วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สินค้าที่ได้มาตรฐาน สมอ.จะควบคุมปริมาณสารโลหะหนัก และสารฟอร์แมลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารจะต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งการสังเกตภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนนั้น ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าว่าได้มาตรฐานหรือไม่ต้องส่งทดสอบในห้อง Labเท่านั้น แต่ในเบื้องต้นให้ลองสังเกตว่า หากนำภาชนะที่มีอยู่ไปใสอาหารร้อนหรืออาหารที่มีความเป็นกรด แล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ภาชนะเสียความมันเงา ผิวสาก บิดเบี้ยว บวม หรือขรุขระ หรือสีภาชนะซีดลงกว่าเดิม ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะมีสารปนเปื้อนอันตรายปะปนลงสู่อาหารได้ แนะนำให้เลิกใช้ภาชนะดังกล่าว แต่หลังจากวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปภาชนะเมลามีนทุกยี่ห้อทุกชิ้นจะต้องมีเครื่องหมายมอก.        รับรอง ซึ่งประชาชนก็จะสามารถเลือกซื้อภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนได้อย่างมั่นใจ เพราะผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจาก สมอ. เรียบร้อยแล้ว

นอกจากจะให้ประชาชนสังเกตเครื่องหมายมาตรฐาน        ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งแล้วหลังจากวันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ท่านยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน และข้อมูลผู้รับใบอนุญาตได้อีกด้วย เพราะกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกรายจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบ QR Codeคู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน         ที่สินค้าด้วย

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำและนำเข้าภาชนะเมลามีน ยื่นขออนุญาตกับ สมอ. แล้ว 22 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศ 10 ราย และผู้นำเข้า 12 รายและทุกรายจะต้องทำหรือนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยหลังจากวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สมอ. จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในระบบNational Single Window หรือ NSWและในท้องตลาด รวมถึงการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ด้วย หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad