ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

 


ILINK รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์ 

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “ILINK” เข้ารับรางวัล “Sustainability Disclosure Acknowledgement”(กิตติกรรมประกาศ) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563(Sustainability Disclosure Community: SDC)โดยมี คุณวริษา  อนันตรัมพร ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

จากการที่ ILINK ได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว เราได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสัญญาว่าจะมุ่งพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่น และโปร่งใสต่อไป คุณวริษา กล่าว

ทั้งนี้รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี2563 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่1.Sustainability Disclosure Award  2.Sustainability Disclosure Recognition  3.Sustainability Disclosure Acknowledgementปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 115 องค์กร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 96แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad