เอสซีจี เคมิคอลส์ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังบวกสู่สังคม - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เอสซีจี เคมิคอลส์ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังบวกสู่สังคม

เอสซีจี เคมิคอลส์ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังบวกสู่สังคม

เอสซีจี เคมิคอลส์ หนุนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลังบวกสู่สังคม

 จัดโครงการ “Rayong Young Gen Save the Earth 2021” นำร่องสร้างเครือข่ายเยาวชนระยอง พิทักษ์รักษ์โลก     

เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ ป่าไม้จังหวัดระยอง จัดโครงการ “Rayong Young Gen Save the Earth 2021” หรือ “เยาวชนระยอง...พิทักษ์รักษ์โลก” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของโลก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดแนวคิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้สังคมได้ตระหนักรู้ สะท้อนมุมมอง ส่งต่อพลังบวก เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญของชุมชนในอนาคต

น้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ESG หรือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยได้ริเริ่มโครงการ “Rayong Young Gen Save the Earth 2021” หรือ “เยาวชนระยอง...พิทักษ์รักษ์โลก” ขึ้น โดยนำร่องเป็นครั้งแรกที่จังหวัดระยอง เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดโลกร้อน เพื่อพิทักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งโครงการนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ ป่าไม้จังหวัดระยอง โดยมีน้อง ๆ เยาวชนใน จ.ระยอง ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมทางออนไลน์กว่า 230 คน”

ในปีนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเยาวชน เช่น ความสำคัญของระบบนิเวศ ประโยชน์ของป่าชายเลน การปลูกป่าบก การสร้างฝาย รวมถึงเรื่องง่าย ๆ อย่างการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อช่วยลดโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้  ยังส่งเสริมให้เยาวชนถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด สะท้อนมุมมอง ส่งต่อพลังบวกไปสู่ผู้อื่น โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์ การจัดทำคลิป การพัฒนาทักษะการเล่าเรื่อง (Storytelling) พร้อมทั้งได้จัดประกวดคลิปสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “Rayong Young Gen Save the Earth” โดยมีน้อง ๆ เยาวชนให้ความสนใจส่งคลิปเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

สำหรับการประกวดคลิปสร้างสรรค์ฯ มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 5 รางวัล มูลค่ากว่า 55,000 บาท  เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ ผลิตคอนเทนต์ (Content) ด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมต่อไป โดยผลการประกวด มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ : น.ส.อาทิตยา ภาคภูมิ น.ส.ศิโรรัตน์ ภักดีณรงค์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา น.ส.เกรซ มูณี โรงเรียนมัธยมตากสิน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : น.ส.สิริพร มูลสา น.ส.ปัทมาพร บุญญฐี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : น.ส.ปัณณิกา บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
  • รางวัลยอดไลก์ (Like) สูงสุด : นางสาวกมนธิดา สมพิทักษ์ นางสาวณิฌา พรหมรักษา นางสาวฐิตาภรณ์ ทองมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
  • และรางวัลขวัญใจกรรมการ : ด.ญ.วรรณวิภา คงเจริญถิ่น ด.ญ.ปวันรัตน์ ยังมี ด.ญ.จันทิมา นา โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

สำหรับผู้สนใจโครงการ “Rayong Young Gen Save the Earth 2021” หรือ “เยาวชนระยอง...พิทักษ์รักษ์โลก” สามารถติดตามเรื่องราวข่าวสารของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ ‘ท่องถิ่น โดยเอสซีจี เคมิคอลส์’ และติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad