ไทยพาณิชย์ต่อยอดสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก หนุนเอสเอ็มอีปรับกระบวนการธุรกิจ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้ผู้ประกอบการ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ไทยพาณิชย์ต่อยอดสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก หนุนเอสเอ็มอีปรับกระบวนการธุรกิจ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้ผู้ประกอบการ

ไทยพาณิชย์ต่อยอดสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก หนุนเอสเอ็มอีปรับกระบวนการธุรกิจ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตรียมวงเงินสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้ผู้ประกอบการ


ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและเอสเอ็มอีที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก เตรียมแผนหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปรับกระบวนการธุรกิจเพื่อการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เตรียมวงเงิน “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก” เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีให้หันมาใช้พลังงานทดแทน และพิจารณาทางเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานในระบบนิเวศน์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการมอบโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนเพื่อร่วมสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืน

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นของธนาคารในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนมาอย่าง ต่อเนื่องผ่านการออกแบบโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น ในปี 2565 นี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลกและเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ” เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่กำลังมองหาทางออกทางด้านพลังงานทางเลือก เพื่อการลดต้นทุนในการผลิต การขนส่ง หรือแม้แต่การประหยัดพลังงานในกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจนั้นได้สามารถปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแล้วยังสามารถลดต้นทุนธุรกิจได้ถึง 20-30% ต่อปีอีกด้วย 

โดยในปี 2564-2566 กลุ่มธุรกิจ SME ได้เตรียมวงเงินสนับสนุนภายใต้ “สินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลกและเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ” ไว้ประมาณ 6,000 ล้านบาท รองรับโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ของธุรกิจเอสเอ็มอี อาทิ การติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานในอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียน การเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในธุรกิจเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โครงการผลิตหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ  ระบบเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน และการนำขยะมาใช้ใหม่ การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการจัดการและบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีผู้ประกอบการสตรีถือหุ้นเกิน 50% เป็นต้น”


สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก” มีรายละเอียดประกอบด้วย

-วงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ เป็นวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานทดแทน การยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งด้วยพลังงานสะอาด และการบำบัดของเสีย โดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อทุกประเภท ได้แก่ วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Loan) วงเงินรวมสูงสุด 100% ของมูลค่าโครงการ ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี (มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน), วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนทุกประเภท (Working Capital) ได้แก่ O/D, P/N, Trade Finance ส่วนที่ไม่มีหลักประกันให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวงเงินเช่าซื้อรถ (Fleet Hire Purchase) สำหรับรถที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน โดยสามารถนำรถมาเป็นหลักประกันได้ไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่ม

-วงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการต้นทุน และการลงทุนในระบบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงการผลิต (Data Analytic Platform) การบริหารสินค้าคงคลัง โดยให้วงเงินสินเชื่อระยะยาว วงเงิน 100% ของมูลค่าการลงทุน วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น 1 ปี)

นอกจากนี้ ธนาคารมีแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขอวงเงินสินเชื่อและตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในธุรกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565-เดือนกันยายน 2565 และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยให้อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก และผู้ประกอบการที่ขอวงเงินสินเชื่อและตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในธุรกิจ ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 100 บริษัทแรก รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท (1 บริษัท: บัตรกำนัล 2,000 บาท)

โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลกกับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครได้ผ่านทาง https://www.scb.co.th/th/sme-banking/total-solutions/campaign-solution/sme-go-green.html สอบถามเงื่อนไขการขอสินเชื่อและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ และ SCB Business Call Center โทร.0 -2722-2222

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad