มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการศึกษานักเรียน มอบเงินให้มูลนิธิ EDF - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการศึกษานักเรียน มอบเงินให้มูลนิธิ EDF


มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการศึกษา

นักเรียน มอบเงินให้มูลนิธิ EDF

มูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยนายวัลลภ  รุ่งกิจวรเสถียร (ที่ จากซ้าย) ประธานมูลนิธิ มอบเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานักเรียนพิการในโครงการการศึกษาของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะมาถึงนี้ จำนวน 40 คน โดยมีนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษาของมูลนิธิรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2530 โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการมูลนิธิ EDF มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพิการได้มีโอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนปกติ ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในอนาคต รวมถึงเป็นการเรียนรู้การปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้

 หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) หรือเฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad