บลจ.ไทยพาณิชย์ พร้อมเสิร์ฟ 2 กองทุน SCBDPLUS – SCBSPLUS เน้นโอกาสสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

บลจ.ไทยพาณิชย์ พร้อมเสิร์ฟ 2 กองทุน SCBDPLUS – SCBSPLUS เน้นโอกาสสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน

บลจ.ไทยพาณิชย์ พร้อมเสิร์ฟ 2 กองทุน SCBDPLUS – SCBSPLUS เน้นโอกาสสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุนท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน

          นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ความผันผวนของสภาพตลาดทั่วโลกที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการจำกัดการลงทุนภายใต้สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง หรือการยึดติดกับกลยุทธ์การลงทุนแบบเดิมไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นการเลือกลงทุนโดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Multi Asset) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงสินทรัพย์เดียวหรือลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง อีกทั้งการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดสูง เข่น อสังหาริมทรัพย์ ยังช่วยสร้างกระแสเงินรับสม่ำเสมอระหว่างทางการลงทุนให้แก่พอร์ตลงทุนอีกด้วย กองทุนประเภท Multi-asset income เป็นกองทุนที่สามารถทยอยลงทุนได้ในทุกช่วงสภาวะของตลาด และเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และต้องการรายได้ระหว่างทางจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ 

          บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการนำเสนอกองทุน Income Plus Series ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนที่ต้องการเป็นรายได้ระหว่างทางจากการลงทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส (SCBMPLUS) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUS) ที่มีนโยบายผสมสินทรัพย์ที่หลากหลาย เน้นบริหารเพื่อสร้างรายได้ระหว่างทางและมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนปัจจุบันทั้ง 2 กองทุนมีมูลค่ารวมกว่า 81,590 ล้านบาท (ที่มา : www.scbam.com ข้อมูลณ วันที่ 20 ม.ค.2563)
          ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีได้นำเสนอกองทุนในซีรีส์เดียวกัน อีก 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus (SCBDPLUS) ที่ขายได้ทุกวันทำการ และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus (SCBSPLUS) ที่ขายได้ทุก 6 เดือน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์นักลงทุนที่มีความต้องการด้านสภาพคล่องแตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน โดยมีมูลค่าโครงการกองทุนละ 20,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 2563 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ทั้ง 2 กองทุน เน้นลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้คุณภาพดี และกองทุนตราสารหนี้ชั้นนำ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยเพิ่มกระแสเงินสดรับให้กับกองทุน เน้นบริหารกองทุนแบบยืดหยุ่นและมีการคัดกรองหลักทรัพย์คุณภาพเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างไม่มีข้อจำกัดและมีเสถียรภาพในระยะยาว อีกทั้งยังมีการบริหารความเสี่ยงควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำ
          ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad