สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ในสัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับลดลงจากหาบละ 513 บาท เป็นหาบละ 510 บาท เป็นราคาที่ปรับลงในช่วงสั้นๆ เนื่องจากมีผลผลิตยังเข้าสู่ตลาดต่อเนื่อง
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 374.5 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดปรับตัวอ่อนลง เนื่องจากตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯ ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก 89.7 ล้านเอเคอร์ เป็น 94.0 ล้านเอเคอร์ ทำให้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ประเมินผลผลิตข้าวโพดในปี 2020/21 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศในอเมริกาใต้อย่าง บราซิล มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก ทำให้การเพาะปลูกยังคงล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง และความแห้งแล้งในอาเจนติน่า อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มที่เพาะปลูกล่าช้า กระทรวงเกษตรอาเจนติน่า (Buenos Aires Grain Exchange) ประเมินข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) 71% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1% แนวโน้มราคาต่างประเทศน่าจะแข็งตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะลดลง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.50 บาท โดยผลผลิตจากอเมริกาใต้เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 892 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 298.3 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองอ่อนลง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐปี 2020/21 เพิ่มขึ้นจาก 76.1 ล้านเอเคอร์ เป็น 85 ล้านเอเคอร์ แต่อุปสงค์การสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกายังค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลัก ถึงแม้ว่าจะมีการเจรจาทางการค้าครั้งแรก (first phase deal) ระหว่างสองประเทศหลักไปแล้วในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แนวโน้มราคาแข็งตัวขึ้น จากสภาพภูมิอากาศในบราซิลที่มีคาดการณ์น้ำฝนค่อนข้างมาก ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าลงจากปัจจุบัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตั

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความกังวลต่อการระบาดไวรัส COVID-19 ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การบริโภคยังไม่กระเตื้องขึ้น ประกอบกับการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้งยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 28.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 28.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 25.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
ตลาดซื้อ-ขายข้าว ต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 470 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ราคาข้าวเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาท เป็นกระสอบละ 1,350 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มจากกระสอบละ 1,150 บาท เป็นกระสอบละ 1,170 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะเพิ่มขึ้น

สุกร : ราคาทรงตัว
การระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยกระทบต่อการท่องเที่ยวและการจับจ่าย โดยราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 67-74 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,100 บาท (บวก/ลบ 66)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
การจับจ่ายและการท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากประชาชนยังคงมีความกังวลในการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 35 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ ปริมาณผลผลิตยังคงสมดุลกับความต้องการบริโภค แม้ว่าการจับจ่ายลดลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad