66 ปี ทีโอที ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

66 ปี ทีโอที ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

66 ปี ทีโอที ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

  24 กุมภาพันธ์ 2563 วันครบรอบก่อตั้งองค์กร ปีที่ 66 ณ สำนักงานใหญ่ ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ
          บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงานยิ่งใหญ่สานสัมพันธ์ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที เป็นประธานพิธีฯ และร่วมกิจกรรมเดินสานสัมพันธ์สามัคคี ทีโอที "RUN...TOT 66 years" พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที
          นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที เปิดเผยถึง นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ ทีโอที ในปี 2563 ว่า จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจโทรคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทีโอที ได้ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ทีโอที มีพันธกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยทิศทางการดำเนินงานปี 2563 นี้ ทีโอที มุ่งเดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transform) เต็มรูปแบบเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในทุกมิติ ทั้งกระบวนการทำงาน พัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ โดยจะพลิกบทบาทเป็น "ผู้ให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ" ภายในเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
          น.อ.สมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที วางกลยุทธ์การทำธุรกิจตามกลุ่มบริการที่สำคัญ ทั้งบริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการบรอดแบนด์ทั้งทางสายและไร้สาย บริการดิจิทัล บริการเครือข่าย 5 G โดย ทีโอที ยังมีความพร้อมในการลงทุนเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศยังคงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการบรอดแบนด์ทางสายด้วยเทคโนโลยี FTTx และไร้สายบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2300 MHz ทั้งการขยายพื้นที่ครอบคลุมการบริการมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพโครงข่ายหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ ทีโอที เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการ 5G ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และมติคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 โดย ทีโอที เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับการให้บริการ 5G ที่สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทีโอที สามารถประมูลใช้คลื่น 26 GHz จำนวน 4 ชุด เป็นจำนวนรวม 400 MHz มูลค่า 1,795 ล้านบาท ทีโอทีคาดว่าการลงทุนเครือข่าย 5G ของ ทีโอที ในครั้งนี้ สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ เป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้กับประเทศ เพื่อนำไปพัฒนาบริการสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ห่างไกล ต่อการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ความมั่นคง และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การบริการทางการแพทย์
          นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที กล่าวว่า การจัดงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งองค์กรปี ที่ 66 ได้มีการจัดงานหลายกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าในการจัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทีโอที ทุกคน และในช่วงสายมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคี ทีโอที "RUN...TOT 66 years" เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราชาว ทีโอที ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนองค์กรพร้อมที่จะก้าวสู่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) และมีการมอบเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรมาตลอดระยะเวลา 25 ปี และ 36 ปี
          นอกจากนี้ ในส่วนของ ทีโอที ในพื้นที่ทั่วประเทศ ยังพร้อมใจกัน จัดกิจกรรมในโอกาสวันครบรองการก่อตั้งองค์กรครบรอบปีที่ 66 ด้วย อาทิ กิจกรรมเพื่อสังคม จัดระเบียบสายสื่อสารให้เรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ การร่วมบริจาคโลหิต พบปะขอบคุณลูกค้าเพื่อดูแลให้บริการอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad