กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใส่ใจความปลอดภัย คุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใส่ใจความปลอดภัย คุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใส่ใจความปลอดภัย  คุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ใส่ใจความปลอดภัย 
คุมเข้มการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

         27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้มาติดต่อขอรับบริการ และข้าราชการ พนักงานทุกคน จึงได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด
         กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินการติดตามให้หน่วยงานภายในทุกสำนัก/กอง ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามประกาศมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด หากมีเจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากประเทศที่ถูกประกาศ เช่น ประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด
        ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือภายในศูนย์บริการ One Stop Service และบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 ทุกอาคาร และแจกจ่ายเจลล้างมือขนาดพกพาให้แก่บุคลากรทุกคน รวมทั้งมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด ขอให้ผู้มาขอรับบริการกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อม 11 สถาบันเฉพาะทาง เตรียมหลักสูตร Non degree ด้าน NQI เกือบ 200 หลักสูตร เปิดตัว ปลายเดือนมีนาคม 2563 งาน Future Career Expo 2020 จัดโดย กระทรวง อว.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจัดการประชุมโดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้นำในการผลักดันให้ DSS Academy ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ประชุมเตรียมความพร้อมสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางในการเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ของ 11 หน่วยงาน 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 2. สถาบันอาหาร 3. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4. สถาบันยานยนต์ 5. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 7. สถาบันพลาสติก 8. สถาบันไทย-เยอรมัน 9. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 11. สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย โดยเน้นยํ้าทุกหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน NQI ในรูปแบบ Non degree  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
"การเตรียมหลักสูตร Non degree มีความสำคัญต่อการตอบโจทย์ที่ท้าทายในการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ การ New skill จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะขั้นสูงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่วนหลักสูตร Re skill และ Up skill จะเร่งการยกระดับทักษะกลุ่มแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ขับเคลื่อนภาคการผลิตและการบริการของประเทศ" นางสาวนิสากร กล่าว
งาน Future Career Expo 2020 ครั้งนี้ กระทรวง อว. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรมในรูปแบบ Training coupon เพื่อใช้ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วัยทำงาน ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทักษะของตนเองเข้ามาลงทะเบียน โดยหลักสูตร Non degree ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ 11 สถาบันเฉพาะทาง จะนำเสนอในงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการเร่งสร้างบุคลากรคุณภาพระดับสูงทั้งการ New skill Re skill และ Up skill ในอุตสาหกรรม S-Curve / Future Skill Set ให้รองรับงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตตามนโยบายกระทรวง อว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad