ก.ล.ต. แถลงแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 –2565 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าวนำสู่ความยั่งยืน” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ก.ล.ต. แถลงแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 –2565 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าวนำสู่ความยั่งยืน”


        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563 –2565 ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าวนำสู่ความยั่งยืน" โดยนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ กล่าวในหัวข้อ "มอง 3 ปีข้างหน้ากับการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย" นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ กล่าวในหัวข้อ "เปิดมิติใหม่ของการระดมทุน" นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ หัวข้อ "เสริมสร้างความพร้อมแข่งขัน สร้างภูมิคุ้มกันวัยเกษียณ" นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ กล่าวเรื่อง "เตรียมพร้อมให้เท่าทันอาชญากรรมเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเพื่อความเชื่อมั่นตลาดทุน" และนายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กล่าวถึง "ก.ล.ต. สู่องค์กรดิจิทัลเพื่อตลาดทุน" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

      นอกจากนี้ ยังมีเสวนาในหัวข้อ "มุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต." ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผศ. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ร่วมสะท้อนมุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563 – 2565

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563 –2565 ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อน เปลี่ยนผ่าน ก้าวนำสู่ความยั่งยืน" โดยนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ กล่าวในหัวข้อ "มอง 3 ปีข้างหน้ากับการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย" นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ   นอกจากนี้ ยังมีเสวนาในหัวข้อ "มุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต." ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผศ. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center (EIC) ร่วมสะท้อนมุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2563 – 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad