Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ ต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม จากหิ้งสู่ห้าง

img

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้านโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย จัดกิจกรรมจับคู่นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า ต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิ.ย.นี้ 
         
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ (Smart Value Creation) ปี 2564 โดยมีเป้าเพื่อเพื่อเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีการจับคู่นำงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ยกระดับสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ ตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
         
สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานนวัตกรรมของภาครัฐที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงสินค้าต้นแบบสำเร็จ รวมถึงการทดสอบคุณภาพตามแต่ละประเภทสินค้านั้นๆ โดยในปีนี้ตั้งเป้ารับสมัครผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาสินค้า ส่วนในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ได้รับการการจับคู่พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมผ่านโครงการจำนวนทั้งสิ้น 12 คู่ และพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 10 ราย
         
“กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจะพัฒนาสินค้า สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่า หากทำได้ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า เพิ่มโอกาสในการทำตลาด ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ”นายสมเด็จกล่าว
         
ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาสินค้าด้วยการวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และความต้องการของตลาด เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการผ่านทางhttps://forms.gle/QeEnR2FqPGSzR8VLA โดยกรมฯ จะสรุปผลการสำรวจความต้องการดังกล่าว และจัดหานักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานนวัตกรรมของภาครัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมให้คำแนะนำให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
         
ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม โดยดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิ.ย.2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่innovation.ditp2021@gmail.com หรือกลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโทร 02-5078267 , 02-5078270 ผู้ประสานงาน บริษัท อีเอยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 095-8474807 (ภาวนันทร์)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.