วิศวะมหิดล เปิดค่ายยุววิศวกรรม ครั้งที่ 1 (Pre-Engineering Camp 2023) เสริมทักษะวิศวกรรมแก่เยาวชน 16 โรงเรียน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วิศวะมหิดล เปิดค่ายยุววิศวกรรม ครั้งที่ 1 (Pre-Engineering Camp 2023) เสริมทักษะวิศวกรรมแก่เยาวชน 16 โรงเรียน

วิศวะมหิดล เปิดค่ายยุววิศวกรรม ครั้งที่ 1 (Pre-

Engineering Camp 2023) เสริมทักษะวิศวกรรม

แก่เยาวชน 16 โรงเรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานโลกจาก ABET สหรัฐอเมริกา เปิด “ค่ายยุววิศวกรรม” (Pre-Engineering Camp 2023) ครั้งที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมแก่เยาวชนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ 16 โรงเรียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและคณะอาจารย์ มาถ่ายทอดและแบ่งปันให้ความรู้ทางวิศวกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ค่ายยุววิศวกรรม” (Pre-Engineering Camp 2023) ครั้งที่ สำหรับเยาวชนมัธยมปลายครั้งนี้ อัดแน่นด้วยความสนุกและสอดแทรกสาระความรู้มากมาย ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในค่ายติวเข้มเตรียมความพร้อมในวิชา TGAT และ TPAT3 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังได้เปิดมุมมองด้านวิศวกรรมและอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการ FlexLab (Flexible Manufacturing System Laboratory) ภาควิศวกรรมอุตสาหการศูนย์ปฏิบัติการเชื่อมต่อคลื่นสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ BCI LAB (Brain-Computer Interface Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, ศูนย์อบรมและพัฒนานวัตกรรมด้านนิติวิทยาดิจิทัล (Digital Forensics and Innovation Training) ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี และห้องปฏิบัติกาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ที่ผ่านมาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนพันธมิตร กว่า 20 แห่ง อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนในเครือเทพศิรินทร์ โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างอนาคต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 และรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad