วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ชวนร่วมบุญใหญ่ จัดพิธีทำบุญ “ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด” นิมนต์พระเถระและพระสงฆ์จากทั่วประเทศ กว่า 300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ 22 - 23 กรกฎาคม นี้ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ชวนร่วมบุญใหญ่ จัดพิธีทำบุญ “ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด” นิมนต์พระเถระและพระสงฆ์จากทั่วประเทศ กว่า 300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ 22 - 23 กรกฎาคม นี้

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A_1

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ชวนร่วมบุญใหญ่ จัดพิธีทำบุญ

“ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด” นิมนต์พระเถระและพระสงฆ์จากทั่วประเทศ กว่า 300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ 22 - 23 กรกฎาคม นี้

วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจร่วมบุญใหญ่ ในพิธีทำบุญ “ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด” เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน โดยพระเถระ และพระสงฆ์กว่า 300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาจุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม และเชิญชวนร่วมทำบุญใส่บาตรบริเวณรอบภูริทัตตเจดีย์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

พิธีทำบุญ “ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด” เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทํานุบํารุงศาสนาและถวายความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูอุดมภาวนาจารย์ (ทองสุก อตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยาราม พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (สามเรือน ปุณฺเญสโก) วัดอโศการาม พระราชวชิรธรรมากร (คำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม พระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (สามดง จนฺทโชโต) วัดอรัญพรหมาราม และพระเถระ 80 รูป สวดพระพุทธมนต์  รับทักษิณานุประทาน พร้อมพระสงฆ์กว่า 300 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook live Fanpage ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด TikTok @lovesiam2325 ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1340032139

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad