อิมเมจินไทยแลนด์ ฯ สสส. เทศบาลต.คลองพนพัฒนา จ.กระบี่ รวมพลังปั้นผู้นำเยาวชนสุขภาวะ ติวเข้ม 4 คุณสมบัติผู้นำต้องมี "กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา กล้าทำดี” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อิมเมจินไทยแลนด์ ฯ สสส. เทศบาลต.คลองพนพัฒนา จ.กระบี่ รวมพลังปั้นผู้นำเยาวชนสุขภาวะ ติวเข้ม 4 คุณสมบัติผู้นำต้องมี "กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา กล้าทำดี”


อิมเมจินไทยแลนด์ ฯ สสส. เทศบาลต.คลองพนพัฒนา จ.กระบี่ รวมพลังปั้นผู้นำเยาวชนสุขภาวะ    ติวเข้ม 4 คุณสมบัติผู้นำต้องมี "กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา กล้าทำดี

  เดินหน้า!! พัฒนาพื้นที่สุขภาวะตำบลคลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  พร้อมปั้นแกนนำเยาวชนร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะยั่งยืน ล่าสุด Imagine Thailand Movement  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา   จ.กระบี่ และ ผู้นำชุมชน ต่อยอดความสำเร็จ สร้างคนดีสู่สังคม จัดค่ายเยาวชนสุขภาวะเครือข่ายเยาวชนตำบลคลองพน  ครั้งที่ ขยายพื้นที่ครอบคลุมโรงเรียนทั้งตำบล  มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งทางอารมณ์ สติปัญญา ภาวะผู้นำ การมีจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน ตระหนักรู้พิษภัยปัจจัยเสี่ยง และลุกขึ้นมาร่วมกันสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชน อยู่ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง และมีส่วนร่วมสร้าง “ชุมชนสุขภาวะ” ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในตำบลคลองพน โดยมีตัวอย่าง คือ โรงเรียนท่ามะพร้าว  โรงเรียนคลองไคร ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นแล้ว

สำหรับค่ายนี้ เปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.5-6 จำนวน 60 คน  โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลคลองพน  เข้าร่วม ได้แก่ 1.รร.บ้านท่ามะพร้าว 2.รร.บ้านคลองไคร 3.รร.บ้านทุ่งครก 4.รร.บ้านหินเพิง 5.อนุบาลจิตจงรักษ์ 6.บ้านคลองปิ้ง 7.บ้านคลองพน 8. บ้านดินนา 9.บ้านคลองแรด เน้น เรื่องหลัก คือ ทักษะชีวิต                จิตอาสา และกีฬาสัมพันธ์ ภายใต้ สโลแกน “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา กล้าทำดี” ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง แกนนำเยาวชนรุ่นพี่ ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจากค่ายทั้งลิ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2566  ที่โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และ Imagine Thailand Movement ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) และ Imagine Thailand Movement ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ กล่าวว่า ความพิเศษของค่ายครั้งนี้ คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนาที่เป็นเจ้าภาพหลักเข้ามาสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงโรงเรียน       ทุกแห่งในตำบลคลองพน ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ มาทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกัน และทำให้คนในตำบลเกิดพลังร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อแบ่งปันสิ่งที่มี ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งที่จะทำให้เกิดความสามัคคี ความเข้าใจกันมากขึ้น ในระดับเด็กหรือเยาวชนที่เข้าค่ายด้วยกัน รวมถึงผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันดูแลและสนับสนุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ก้าวขึ้นมาเป็น “แกนนำเยาวชนสุขภาวะ” เพื่อจะร่วมพัฒนาตำบลคลองพนต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ อินทนุพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กล่าวว่า เทศบาลฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ นี้ และดีใจที่มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเช่นนี้  ทำให้มีความหลากหลาย มีวิธีการที่แตกต่าง และจากที่ได้เห็นความสำเร็จของกิจกรรมครั้งแรก ที่ทำให้เยาวชนจาก โรงเรียนที่เข้าร่วม สามารถพัฒนาตนเอง และทำกิจกรรมที่ดีเพื่อชุมชน คนในชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วย เช่น การสร้างที่พักขยะ เพื่อจัดการขยะให้ดีขึ้นระหว่างรอเทศบาลฯ มาเก็บ หรือขนย้าย ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ริเริ่มขึ้น และจะทดลองในโรงเรียนก่อน หากใช้ได้ผลจริง ทางเทศบาลฯ จะนำไปขยายผลต่อ และยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป อาจจะให้โรงเรียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ดึงพลังชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาตำบลคลองพน

นายสุบิน นิยมเดชา ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว หนึ่งในผู้ก่อการดี ที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดกิจกรรม และเกาะติดกระบวนการค่ายตลอดทั้ง 3 วัน  บอกว่า  สิ่งที่ได้มันเกินคาดมากสำหรับค่ายครั้งนี้ เราได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด  กล้าทำ กล้าถาม และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ยกมือแย่งกันตอบ สามารถแก้โจทย์ได้โดยมีการวางแผน มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่สามารถบอกได้ถึงอันตราย วิธีแก้ไข การหลีกเลี่ยง ตรงนี้แหละที่ผมภูมิใจมาก หากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดัน เติมเชื้อกล้าในการทำความดีให้เยาวชน ต่อไปพวกเขาจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนตำบลคลองพนให้ยั่งยืน

นายวัชรพล น้ำใส หรือ ครูเกม ครูโรงเรียนบ้านคลองไคร และเป็นหนึ่งในแกนนำเยาวชนรุ่นพี่  ที่อาสามาเป็นวิทยากรของค่ายฯ บอกว่า เด็กที่มาเข้าค่ายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้นำเยาวชนในโรงเรียนอยู่แล้ว เช่น เป็นหัวหน้าห้อง หรือเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อได้ผ่านกระบวนการค่ายฯ ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดถึงการพัฒนาการความเป็นผู้นำอย่างรวดเร็ว และด้วยจุดเด่นของค่ายฯ นี้ใช้กระบวนการ “คิด วางแผน และลงมือทำ” เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาหรือขยายผลให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่มีสอนในห้องเรียนเป็นโอกาสดีของเด็กพวกเขาจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  


“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของเด็กที่ผ่านกระบวนการค่าย คือ มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา กล้าแสดงออกมากขึ้น และมีการนำประสบการณ์ที่ได้จากค่ายฯ ไปใช้ที่โรงเรียน เช่น การชักชวนหรือแนะนำนักเรียนคนอื่นๆ ให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง เพราะปัจจุบันมีสิ่งเร้ามากมาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่มีเนื้อหากระตุ้นไปในทางที่ผิด ทั้ง เรื่องยาเสพติด ชู้สาว และการพนัน กิจกรรมค่ายฯ ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนมีความคิด และแนวทางจัดการที่ดี “ ครูดวงรัตน์ จงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองไคร สะท้อนคุณค่าของค่ายให้ฟัง

เด็กหญิงอนิญชนา เล็กกอ หรือ มีนา นักเรียนชั้นป. 6 โรงเรียนบ้านคลองไคร ประธานเครือข่ายเยาวชนตำบลคลองพน รุ่นที่ 2 กล่าวว่า ตอนแรกไม่อยากมา เพราะไม่เคยเข้าค่าย แต่พอได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้เล่นเกม ทำให้สนุก ได้ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้น รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่กล้าพูดกล้าทำ และการเสนอตัวเขามาเป็นแกนนำเยาวชน เพื่อต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำของตัวเอง และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ที่อยากทำเป็นเรื่องแรก เพราะเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ อยากให้คนในชุมชนเลิกเสพ ส่วนเรื่องขยะ และการปลูกป่าชายเลนก็อยากจะทำด้วย  เพราะเป็นปัญหาของชุมชน และอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชนของเรา

ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วน  ทั้ง  Imagine Thailand Movement  สสส. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ผู้อำนวยการและครูทั้ง 9 โรงเรียน  ทีมวิทยากร และทีมพี่เลี้ยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา โต๊ะอิหม่าม กลุ่มสตรีตำบลคลองพน  โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านทุ่งครก เครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านตำบลคลองพน ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  คนในชุมชน ผู้ปกครอง ทีมแม่ครัว  และเจ้าของสถานที่ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว ที่รวมพลังกันจัดกิจกรรมทำให้ค่ายนี้สำเร็จเกินคาด


“ต่อจากนี้ จะมีกิจกรรมต่างๆ ตามมาอีก จากโครงการที่เด็กๆ  ได้ริเริ่มขึ้นมา ส่วนบทบาทของผู้ใหญ่ทุกคน คือการสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดดีๆ ที่เด็กๆ นำเสนอ และต้องเปิดโอกาสให้ได้ทดลองทำจริง อิมเมจินฯ เข้ามาก็เพื่อสนับสนุนสิ่งที่เด็กๆ คิดให้ได้ลงมือทำจริง เพื่อให้ได้เรียนรู้ เป็นประสบการณ์ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป” ดร.อุดม กล่าว

ติดตามความเคลื่อนไหวการสร้างสังคมสุขภาวะกับ Imagine Thailand Movement ได้ทาง Facebook Page : Imagine Thailand Movement และ Website https://www.imaginethailandmovement.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad