ธนาคารไทยพาณิชย์ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2023 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2023

ธนาคารไทยพาณิชย์ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2023

ธนาคารไทยพาณิชย์คว้าแชมป์ธนาคารแห่งปี 2566 หรือ Bank of the Year 2023 จากวารสารการเงินธนาคารในงาน Money & Banking Awards 2023 ที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องธนาคารที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมและมีความโดดเด่นทางธุรกิจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์สู่การเป็น “ธนาคารที่ดีขึ้น” (To Be A Better Bank) อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล 

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงเป็นเสาหลักให้แก่กลุ่ม SCBX ซึ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) ด้วยแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธนาคารให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน “To Be A Better Bank” โดยมีพันธกิจในการเป็นดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้กับลูกค้า และยังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของพอร์ตสินเชื่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย ธนาคารมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2566 หรือ Bank of the Year 2023 ซึ่งต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลในครั้งนี้”

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2566 ธนาคารยังคงเดินหน้าเพื่อเป็นธนาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปรับกระบวนการให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ขยายการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างจุดให้บริการลูกค้าทั้งในช่องทางดิจิทัลและทุกช่องทาง ขณะเดียวกันมุ่งปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการให้บริการในวงกว้าง 

2. สร้างความเข้มแข็งให้กับบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อเสนอบริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างครบวงจร โดยใช้กลยุทธ์สามมิติประกอบด้วย 1) เสนอบริการแบบองค์รวมที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ 2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินโดยยกระดับทักษะของผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าและขยายศักยภาพของการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการให้คำปรึกษา และ 3) การมีพันธมิตรที่หลากหลายจะช่วยสนับสนุนให้ธนาคารสามารถให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งอย่างครอบคลุมและครบถ้วน

3. สร้างสมดุลของพอร์ตการให้สินเชื่อ และการบริหารอัตราผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง โดยเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้การควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม และการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีวินัย โดยธนาคารตั้งเป้าที่จะรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ให้ไม่เกินร้อยละ 40 รวมทั้งให้น้ำหนักกับลูกค้ากลุ่มที่มีคุณภาพสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน 

4. ให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน โดยธนาคารมีเป้าหมายในการมีบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืน สนับสนุนการปรับตัวไปสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ของกลุ่มลูกค้าผ่านการให้สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม และโซลูชันทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ระดับสากล โดยกำหนดเป้าหมายผลักดันสินเชื่อสีเขียว (Green Financing) เพิ่มอีก 1 แสนล้านบาทในช่วงปี 2566-2568

วารสารการเงินธนาคาร ได้จัดอันดับธนาคารแห่งปี 2566 หรือ Bank of the Year 2023 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 12 แห่ง ในรอบปี 2565 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับรางวัลธนาคารแห่งปี (Bank of the Year) รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ในปี 2528, 2532, 2533, 2534, 2535, 2539, 2540, 2543, 2549, 2552, 2555, 2556, 2558, 2560 และ 2566

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad