องคมนตรี และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบรถรับส่งนักเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

องคมนตรี และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบรถรับส่งนักเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

องคมนตรี และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มอบรถรับส่งนักเรียน ให้โรงเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร จ.ประจวบคีรีขันธ์

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถรับส่งนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จัดเตรียมรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง จนเสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ที่กำหนดไว้ในงานบริการรับส่งนักเรียน

ในการนี้ นายวีรชัย รัตนบานชื่น รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซีพีเอฟ พร้อมด้วย น.สพ.สิทธิพร ปราณีนิจ ที่ปรึกษาอาวุโส เครือซีพี เป็นผู้แทน มอบให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมี นายเจริญ เหมือนศรีเพ็ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางอรเยาว์ อาจหาญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พร้อมบุคลากรและนักเรียน ร่วมรับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพฯ

“โรงเรียนบ้านห้วยไคร้” เป็นหนึ่งในโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดสอนในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ถนนที่ใช้สัญจรบางส่วนเป็นดินลูกรัง ทำให้ยากลำบากต่อการเดินทางมาโรงเรียน จึงมีนักเรียนบางส่วนพักค้างที่โรงเรียน ซึ่งเดินทางมาเรียนในเช้าวันจันทร์ และพักอยู่ในโรงเรียนจนถึงเย็นวันศุกร์จึงกลับไปพักกับผู้ปกครอง ปัจจุบันโรงเรียนมีรถยนต์บรรทุกโดยสารขนาดกลาง (ชนิด 6 ล้อ) เป็นพาหนะในการรับส่งนักเรียน 1 คัน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เดินหน้าช่วยเหลือสังคม ส่งมอบพาหนะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อให้อนาคตของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเตรียมพร้อมสำหรับการการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad