‘SCBX’ สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

‘SCBX’ สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

 ‘SCBX’ สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในรุ่นที่จัดจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ขนาดใหญ่สุดในไทย เน้นเข้าถึงผู้ลงทุนรายย่อยเกือบ 20,000 ราย 

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก จำนวน 6 ชุด มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น PO ที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงิน 15,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อมกันนั้น ได้เพิ่มหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 10,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นกู้ SCBX เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลแบบ 100% ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX

              ‘SCBX’ สุดแกร่ง! นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ทะลุเป้า มูลค่ารวม 50,000 ล.

กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตธุรกิจ โดยได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายเป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งในการเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเราได้เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบครบจบในที่เดียวผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้สามารถส่งมอบผลตอบแทนที่ดีขึ้นไปยังผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงจึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ความสำเร็จดังกล่าวยังแสดงศักยภาพกลุ่มในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขนาดใหญ่สุดของตลาดที่มีผู้จัดจำหน่ายรายเดียว ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

“ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ SCBX ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม SCBX แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเราจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดตามแผนงานที่กำหนดเพื่อสร้างการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ ‘ยานแม่’ ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค”

ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จำนวน 25,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.61% ต่อปี จำนวน 7,800 ล้านบาท

ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.74% ต่อปี จำนวน 5,500 ล้านบาท

ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.91% ต่อปี จำนวน 6,700 ล้านบาท

ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.48% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท

ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.71% ต่อปี จำนวน 3,000 ล้านบาท

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 ถึงชุดที่ 6 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad