APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ออกหุ้นกู้ฯ มูลค่า 120 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโต - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ออกหุ้นกู้ฯ มูลค่า 120 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโต

APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ออกหุ้นกู้ฯ มูลค่า 120 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโต

APM ยื่นไฟลิ่ง DHOUSE ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี อายุ 2 ปี 6 เดือน แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ       ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 120 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดจองซื้อวันที่ 15-17 ส.ค. 65 และคาดออกตราสารในวันที่ 18 ส.ค. 65

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม ในจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาหลายโครงการ ได้แก่ โครงการแกรนด์ คาแนล โครงการแกรนด์ บิซ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง โครงการยูปาร์ค โฮม และโครงการริเวอร์ คอนโด ซึ่งมีมูลค่าทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนารวมประมาณ 970 ล้านบาท

ด้านดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดย DHOUSE มีความโดดเด่น จากโครงการที่หลากหลายประเภท รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงมีความพร้อมในการศึกษาการลงทุนรูปแบบอื่นในอนาคต

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีหลักประกันคือที่ดิน 5 โฉนดพื้นที่ 42-3-90.2 ไร่ มีมูลค่าประเมินรวม 257.85 ล้านบาท โดยผู้ประเมินในลิสต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมูลค่าในการเสนอขายรวมไม่เกิน 120 ล้านบาท

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค. 2565 และคาดว่าจะสามารถกำหนดวันที่ออกตราสารในวันที่ 18 ส.ค. 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายณัฐพงศ์ ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutions and High Net Worth: II&HNW) ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad