Header Ads

Header ADS

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ส่งแคมเปญ “เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” สร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB

        

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ส่งแคมเปญ เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ
สร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

รวมถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB

กรุงเทพฯ - บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเปิดตัวแคมเปญ เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในสถานการณ์ที่โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวิธีการอื่นๆ เช่น ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB (Long-acting Antibody) โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป การได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญเตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอสตร้าเซนเนก้าในการเดินหน้าดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งในช่วงการแพร่ระบาดและหลังจากนี้ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย แต่ประชาชนยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์และเกิดการเจ็บป่วยจากโควิด-19  โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอ เราจึงอยากสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกัน รวมถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง รู้จัก เข้าใจและได้รับการปกป้องจากโรคระบาดนี้

เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง แคมเปญดังกล่าวได้พาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวที่สะท้อนถึงความสำคัญของภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ผ่านการสื่อสารทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมเปิดตัวสองภาพยนตร์สั้นชุด เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” บอกเล่าเรื่องราวของ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง และผู้ป่วยโรคไต ที่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไป เพราะร่างกายอาจตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอเนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อและมีอาการรุนแรงจากโควิด-19 มากกว่าที่หลายคนคาดคิด ซึ่งนอกจากจะสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในสังคมแล้ว ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

เกี่ยวกับ LAAB (Long-acting Antibody)

LAAB (Long-acting Antibody) หรือ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป คือยาแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสม ปัจจุบันได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในประเทศไทยให้นำมาใช้สำหรับการฉีดป้องกันและรักษาโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยใช้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 40 กิโลกรัม โดย LAAB จะฉีดที่สะโพกเพื่อให้ร่างกายสามารถรับแล้วนำไปใช้ได้เลยภายใน 6 ชั่วโมง จึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยกว่าคนทั่วไป หรือไม่ตอบสนองต่อวัคซีน

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการใช้ LAAB เพื่อการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ  รวมไปถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มสุดท้ายเกิน เดือน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มสุดท้ายเกิน เดือน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการรับยา LAAB ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สามารถแจ้งที่แพทย์ผู้ให้การรักษา เพื่อให้แพทย์ได้ประเมินและดำเนินการแจ้งความจำนงขอเข้ารับยาต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวแบบผสม และรับชมภาพยนตร์สั้นชุด เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” ฉบับเต็มได้ทาง https://bit.ly/3uQ7P0c

#เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ #เตรียมความพร้อมให้ทุกความพิเศษ


เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.co และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.