CCTV+: สี จิ้นผิง ตอกย้ำการพัฒนาภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพสูง ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

CCTV+: สี จิ้นผิง ตอกย้ำการพัฒนาภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพสูง ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน

CCTV+: สี จิ้นผิง ตอกย้ำการพัฒนาภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพสูง ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน

 

ปักกิ่ง/พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

 

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้เน้นย้ำถึงความพยายามในการชี้นำการพัฒนาภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพและมั่นคง

 

นายสี จิ้นผิง ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขณะเข้าร่วมการอภิปรายของสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองระดับชาติ ซึ่งมาจากสมาคมสร้างประชาธิปไตยแห่งชาติจีน (China National Democratic Construction Association) รวมถึงสหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce) ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC) ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง

 

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC Central Committee) มีความแน่วแน่ในการผนึกกำลังและพัฒนาภาครัฐ รวมถึงให้กำลังใจ สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาหน่วยงานนอกภาครัฐอยู่เสมอ

 

ผู้นำจีนกล่าวว่า คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะรักษาสถานะและหน้าที่ของหน่วยงานนอกภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนรักษาหลักการและนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน และชี้นำการพัฒนาหน่วยงานนอกภาครัฐโดยไม่เปลี่ยนแปลง ไปจนถึงรักษาหลักการและนโยบายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและโอกาสที่มากขึ้นให้แก่หน่วยงานนอกภาครัฐโดยไม่เปลี่ยนแปลง

 

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เรียกร้องให้พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อองค์กรเอกชน ขจัดอุปสรรคของระบบที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมในการแข่งขันทางการตลาด รวมถึงคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย และผลประโยชน์ของผู้ประกอบการตามกฎหมาย

 

เขาเน้นย้ำว่า องค์กรเอกชนควรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงในการจ้างงานและส่งเสริมการเติบโตของรายได้

 

นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้พยายามส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างจริงใจและใสสะอาดระหว่างรัฐบาลกับภาคธุรกิจ

 

นายสี จิ้นผิง เรียกร้องให้องค์กรเอกชนที่มีความสามารถมาช่วยกันเสริมสร้างนวัตกรรมอิสระ และรับบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและจุดแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงอุตสาหกรรม

 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีจีนได้เน้นย้ำถึงความพยายามที่จะกำกับดูแลและชี้นำการพัฒนาทุนทุกประเภทตามกฎหมาย รวมถึงป้องกันและขจัดความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้องค์กรทุกรูปแบบสามารถแข่งขันได้และเติบโตไปด้วยกัน

 

ขณะเดียวกัน เขายังชี้ให้เห็นว่า เส้นทางสู่ความทันสมัยของจีนคือการแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสำหรับทุกคน โดยเสริมว่าทั้งรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนคือพลังสำคัญในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน และต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

 

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า องค์กรเอกชนควรสร้างแรงงานสัมพันธ์ด้วยความสมานฉันท์ ส่งเสริมการสร้างประชาคมที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันสำหรับลูกจ้างทุกคน ตลอดจนทำให้ความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างทุกคน

 

ลิงก์https://youtu.be/M2ogZpI60Ow   

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad