วช. โชว์สุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วช. โชว์สุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”


วช. โชว์สุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์


ประจำปี 2563

"วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง      
                           
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้จัดงานวันนักประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้
แนวคิด“สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ พัฒนาก้าวไกล นวัตกรรมไทยยั่งยืน”
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย

 รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563
ภายในงานประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งประดิษฐ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และการจัดการมลพิษ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ “Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา และกิจกรรมบนเวที และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ วช. ยังมีการแจกหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการ
ติดเชื้อฟรี อีกด้วย

ทั้งนี้ วช. ขอเชิญชวนนักวิจัย นักประดิษฐ์ เยาวชนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร งานนี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายในงาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ อาทิ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่  สิ่งประดิษฐ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการจัดการมลพิษ รวมถึงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนในโครงการ “Thailand New Gen Award : I New Gen Award 2020” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาและกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย 
นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2563 ด้วย สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเดินทางไปได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad